Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information om projektet

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

VA-utbyggnaden har skett stegvis. Ledningsnätet i Hästhagen och L:a Örserum blev klart i december 2012. Område Pepparängen och Bråtviken blev färdigt under 2016. Lindödjupet, Målängen och Grönö blev klart under 2017.

Etapp 1

I första etappen byggdes ledningen från Västerviks stad ut till Hornslandet samt ledningsnätet i Hästhagen och L:a Örserum (området för detaljplan 1). Klart sedan december 2012.

Etapp 2

Andra etappen är resten av verksamhetsområdet från Pepparängsvägen ända ut till Horns udde och sedan Grönö (dvs. området för detaljplan 2 till 6). Andra etappen är ett stort område. Därför delades grävarbetet upp i mindre delar. VA-utbyggnaden i denna etapp påbörjades i november 2015. Delområde Pepparängen blev färdigt i maj och delområde Bråtviken i november 2016. Delområde Lindödjupet blev färdigt i mars 2017. De sista delområdena Målängen och Grönö blev klara i november 2017. Därmed är utbyggnaden färdig hela vägen ut till Horns udde och ut på Grönö.

Områdesindelning Horn

Arbetsområde

De som gräver hade ett bestämt område som de fick jobba inom, ett sk arbetsområde. Arbetsområdet var inte inne på din privata tomt.

Biltrafik under byggtiden

Biltrafiken flöt, i stort sett, på bra under hela byggtiden. Vi tackar för att ni höll den angivna hastigheten och körde försiktigt.  Vi ber om samma förståelse och hänsyn ända till all återställning är genomförd.

Sprängningsarbeten

Under arbetets gång behövde vi spränga i området. Sprängningar kan upplevas som störande och därför informerades närboende innan sprängningen genomfördes. Dessutom gjordes olika kontroller innan vi sprängde.

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB