Helgenäs vattentäkt

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västervik Miljö & Energi har upprättat ett nytt vattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Helgenäs.

För Helgenäs vattentäkt fanns ett gammalt vattenskyddsområde från 1961. Det motsvarade inte gällande standarder och lagstiftning, och behövde därför moderniseras.

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Den nuvarande vattentäkten i Helgenäs ligger i en isälvsavlagring som benämns Edsåsen. Den är enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) av nationell betydelse för vattenförsörjningen. För att trygga den framtida vattenförsörjningen inom kommunen kan det bli aktuellt att någon gång i framtiden anlägga en ny vattentäkt i Edsåsen, eventuellt vid Sjösändesviken. Det är viktigt att tillgången till rent vatten skyddas för framtida generationer. Därför har det skyddsområdet justerats och utökats till att omfatta även de delar av åsen som kan komma att behövas i ett långt senare skede.

Länsstyrelsen har fattat beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Helgenäs och Edsåsen. 

Aktuellt

2017-11-21:
Beslutet har inte överklagats och därmed har det vunnit laga kraft.

2017-03-31: Länsstyrelsen har fattat beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter
Länsstyrelsen har fattat beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Helgenäs och Edsåsen. Överklagandetiden går ut den 5 maj 2017.

2014-05-12: Slutversion av underlag
Det tekniska underlaget med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har reviderats efter samrådsperioden. Några förtydliganden har gjorts som inte ändrar något i sak. Slutrapporten är daterad 2014-05-06. Äldre versioner plockas bort från hemsidan.

2014-04-01: Samråd med fastighetsägare och andra berörda i det tilltänkta vattenskyddsområdet
Lämna in eventuella synpunkter på det föreslagna skyddsområdet och skyddsföreskrifter senast 2014-04-16 till Västervik Miljö & Energi AB, att: Pia Sjöholm, Box 25, 593 21 Västervik, eller maila till pia.sjoholm@vastervik.se. 

Det tänkta samrådsmötet med fastighetsägare den 2 april är inställt pga för få anmälda. Den presentation som var tänkt skulle visas på mötet finns i högerspalten. Det tekniska underlaget och förslag till skyddsföreskrifter har uppdaterats och de nya versionerna, daterade 2014-03-31, hittar ni i högerspalten. Ändringar jämfört med tidigare version är rent administrativa och ändrar ingenting i sak.

2014-01-08: Samråd med Länsstyrelsen och Miljö- och byggnadskontoret
Underlaget kommer att uppdateras. 

2013-05-23: Uppdaterad version av skyddsföreskrifter skickade för samråd
Uppdaterad version av skyddsföreskrifter har skickats till miljö- och byggnadsnämnden för samråd. Vi ligger lite efter tidplanen men i övrigt stämmer informationen under rubriken "Vad händer nu?" ovan.

Sidan senast granskad den 30 november 2017
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)