Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Problem med ditt vatten, vanliga frågor och svar

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här hittar du svar på vad du kan göra när du får problem med ditt vatten eller avlopp. 

Stopp i avloppet

Om du fått stopp i avloppet kan stoppet sitta i våra ledningar eller i fastighetens egna ledningar.

  • Det kan finnas en rensbrunn utanför tomten. Står det vatten i den sitter stoppet i vår ledning. Då är det vi som ska åtgärda felet.

Genom att titta i rensbrunnen kan du avgöra var felet sitter. Om det står vatten i rensbrunnen är felet hos oss. Om det inte finns något vatten är felet på dina ledningar.

  • Står det inte vatten i rensbrunnen sitter stoppet på fastigheten. Då är det fastighetsägaren som bekostar en eventuell rensning av avloppsledningen ända ut till ledningen i gatan. Oftast räcker det med att anlita en rörfirma. Om stoppet sitter djupt ner kan ledningarna behöva spolas med hjälp av en spolbil. Kontakta oss om du behöver råd och hjälp.

Vattenläcka

Om vattenläckan är inomhus ska du stänga ventilen vid vattenmätaren. Kontakta sedan en rörfirma. Är vattenläckan på tomtmark kontakta kundservice så vi kan stänga av ledningen i gatan.

  • Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.

Översvämning via avloppet

När det regnar mycket eller om snön smälter fort kan det bli fullt i våra ledningar. Då kan du drabbas av översvämning i din källare.

  • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.
  • Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Anmäl alltid översvämningen till oss. Då vi kan utreda orsaken och försöka se till att det inte händer igen.

Stopp i en rännstensbrunn

Rännstensbrunnarna behöver rensas ibland. Annars kan det bli stopp när det regnar. Om du ser rännstensbrunnar där vattnet inte försvinner, kontakta kundservice.

Vattnet är annorlunda

Eftersom dricksvatten klassas som ett livsmedel ställs höga krav på kvaliteten. Vi tar regelbundet prover på dricksvattnet i vattentäkt, vattenverk, ledningsnät och hos användare. Ibland kan det dock hända att dricksvattnet inte ser ut eller smakar som du är van vid.

Gulbrunt vatten

Ledningarna är ofta gjorda av järn. Efter hand bildas det rost i ledningarna som kan lossna och följa med vattnet. Det inträffar oftast i när vi gör ledningsarbeten i gatan. Färgen ska försvinna när du spolat i cirka 15 minuter. Om det inte gör det bör du göra en felanmälan till kundservice. Rost är inte skadligt för hälsan, men undvik att tvätta vittvätt.

Konstig smak eller lukt

Är det dålig omsättning på vattnet blir det stående i ledningen. Då kan vattnets smak påverkas. Smaken ska försvinna efter en stunds spolning. Det kan vara bra att låta kallvattnet rinna en stund på morgonen innan du dricker det. Under natten har vattnet stått stilla i husets ledningar och det kan ge en något besk smak.

Inget vatten

Kommer det inget vatten ur kranen beror det oftast på en tillfällig avstängning av vattnet i samband med ledningsarbeten.

Vattenavstängningar som inte är akuta meddelas i förväg till de som berörs. När vi behöver stänga av vattnet en längre tid placerar vi ut tankar där du kan hämta dricksvatten.

Hjälp oss att upptäcka läckor och andra fel

Om du upptäcker fel på VA-ledningar i gatan, till exempel en vattenläcka eller att ett brunnslock kommit ur sitt läge, är vi tacksamma om du kontaktar vår kundservice.

Varje år försvinner många tusen kubikmeter dricksvatten från ledningarna. Vatten som vi renar helt i onödan. Vi söker regelbundet igenom vårt ledningsnät för att upptäcka och reparera vattenläckor. Vi kanske inte hittar alla och vill vi gärna ha din hjälp med att hitta läckorna.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB