Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vattenskyddsområden

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

skylt vattenskyddsområdeVattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På så sätt säkrar vi dricksvattnet nu och i framtiden. I vår kommun finns vattenskyddsområden för alla allmänna vattentäkter; för våra tre ytvattentäkter Hjorten-Vångaren (som är kommunens huvudvattentäkt), Rummen och Axsjön-Kannsjön samt för våra 13 grundvattentäkter i Blackstad, Blankaholm, Dalhem, Grönhult, Helgenäs-Edsåsen, Hjorted, Loftahammar, Odensvi, Storsjö, Totebo, Tyllinge, Västrum och Överum.

Du vet att du befinner dig inom ett vattenskyddsområde på de karaktäristiska skyltarna. 

Vid olycka inom ett vattenskyddsområde - Ring alltid 112, även om det inte är akut risk för liv och lem. Då larmas räddningstjänsten och vår personal som kan hjälpa till att skydda vattnet.

Om du bor eller verkar i ett vattenskyddsområde måste du ta allmän hänsyn och följa de skyddsföreskrifter som finns. Det handlar om att du måste vara försiktig med allt du gör som kan förorena vattentäkten, både direkt i grundvattnet eller ytvattnet (sjöar och vattendrag) men även indirekt via marken eller avrinning. Vissa saker kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du måste själv ta reda på om du bor i ett vattenskyddsområde och vad som i så fall gäller.

Checklista för dig som bor och verkar i ett vattenskyddsområde:

  • Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Undvik att sprida ogräsmedel på grusgångar, i stensättningar och andra hårdgjorda ytor.
  • Tvätta bilen i en tvätthall som är kopplad till en reningsanläggning.
  • Om du byter olja på bilen hemma, måste all olja samlas upp i en tät behållare.
  • Lagra endast små mängder av kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke mm och då på hårdgjort underlag, helst under tak.
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning på uppfarter och vägar.
  • Undvik att elda trädgårdsavfall.
  • Om du har en oljecistern (även en så kallad villatank) ska miljö- och byggnadskontoret kontaktas. Särskilda bestämmelser gäller för skyddsåtgärder och kontrollbesiktningar.
  • Om du planerar att skaffa jord-, berg- eller sjövärme ska miljö- och byggnadskontoret kontaktas.
  • Om du planerar att anlägga ett enskilt avlopp ska miljö- och byggnadskontoret kontaktas.

För verksamheter och industrier i vattenskyddsområden gäller betydligt fler bestämmelser utöver checklistan ovan. Det kan gälla skogs- och jordbruk, byggnation, schaktning, vägbygge och verkstäder. Du ansvarar själv för att känna till om du verkar inom ett skyddsområde och vad som i så fall gäller.

Är du tveksam eller har frågor är du välkommen att ringa till oss på Västervik Miljö & Energi AB, 0490-25 70 50 eller till Miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 40 00. Tillståndsansökningar lämnas till Miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 16 maj 2018
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB