Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Industrier och andra verksamheter

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Avloppsreningsverket är byggt för att i första hand ta emot och rena hushållsspillvatten. Reningsverket kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig från hushållsspillvatten.

Det är viktigt att alla som är anslutna till ett allmänt avloppsnät hjälps åt att förhindra att oönskade ämnen förs till avloppssystemet.

Innehåller avloppsvattnet miljögifter eller andra olämpliga ämnen kan Västervik Miljö & Energi AB neka anslutning eller kräva att företaget installerar egen rening. Vi kan också ställa krav om avloppsvattnet innehåller höga halter av behandlingsbara ämnen, och också ta ut en särskild reningsavgift för det.

Utsläpp till avloppsnätet, som skiljer sig från hushållsspillvatten, måste alltid godkännas av Västervik Miljö & Energi AB. Det gäller även företag som har prövats enligt miljöbalken.

Vid utsläpp av ämnen till det allmänna avloppsnätet, som kan påverka reningen, slamkvaliteten eller recipienten, ska Västervik Miljö & Energi AB omgående kontaktas. Det är viktigt att åtgärder därefter genomförs för att förhindra att nya liknande utsläpp sker från samma ställe.

Läs mer i broschyren ”Minska företagets utsläpp av miljögifter – Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter”, Svenskt Vatten. Broschyren hittar du under Relaterade dokument.

Sidan senast granskad den 28 augusti 2019
Innehållsansvarig: Ingela Karlsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB