Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vi tar hand om och renar ditt avloppsvatten, innan det går ut i vattendrag, sjöar eller hav.

Allt vatten som kommer till reningsanläggningarna är avloppsvatten. Avloppsvatten består av flera olika slags vatten. Det kan vara spillvatten, dagvatten, dränvatten, processvatten och kylvatten.

 • Spillvatten är förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett.
 • Dagvatten är regnvatten och smältvatten.
 • Dräneringsvatten är vatten som leds bort från marken, till exempel under byggnader.

Vi har 17 anläggningar som renar avloppsvatten. Tillsammans renar de nästan 6,3 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Det är ungefär lika mycket vatten som 31,5 miljoner badkar. Vi sköter om cirka 51 mil avloppsledningar. Av dessa är ca 16 mil ledningar för dagvatten.

Lucerna ARV

Lucerna avloppsreningsverk (ARV) i Västervik är vår största anläggning som renar avloppsvatten.

 • Varje dag får vi in cirka 7 500 kubikmeter avloppsvatten till Lucerna ARV. Lika mycket vatten som 37 500 badkar. När det regnar kan det komma in mellan 12 000 och 20 000 kubikmeter.
 • Vattnet renas i olika steg. Det finns mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och ett steg som tar bort kväve ur vattnet.
 • Slammet som tas bort rötas i särskilda kammare. När det rötas bildas metangas. Gasen samlas in och görs till fordonsgas. Du kan tanka din bil med det på macken vid Rullstensvägen.

Vet du vad vi får spola ned i avloppet?

Det är enkelt. Det enda du ska spola ner i toaletten är:

 • kiss
 • bajs
 • toapapper

Allt annat gör skada i ledningarna eller på reningsanläggningen och naturen.


Bild från Vattenskolan på Svenskt Vatten

Enkla tips:

 • Ha en papperskorg i badrummet där du slänger allt skräp
 • Lämna gamla mediciner till apoteket
 • Färgrester, lösningsmedel lämnar du på återvinningscentralen

Allt vatten går runt i ett evigt kretslopp. Spola därför inte ner sådant som är skadligt för miljön!

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB