Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Aktuellt i Blackstad tätort

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

220506
Kampanjen för efteranslutning pågår. Alla hushåll som vi har möjlighet att ansluta har fått information och en blankett för beställning med posten. Sista dagen för beställning är 16/5 2022. En förutsättning för att vi ska kunna starta projektet är att minst 10 hushåll i området beställer. Hittills har vi en beställning i området.

211110
Vi har förnärvarande inget projekt på gång i områden. Vid intresse, gör en intresseanmälan för din adress så återkommer vi när vi har tillräckligt många intresserade i ditt område för att starta en efteranslutningskampanj. 

190816 
Inkomna efteranslutningar planeras under kvartal 3-4 2019

190314
Inkomna efteranslutningar planeras under kvartal 2-3 2019.

190221
Installation av drabbade kunder och resterande påbörjas v 9. 

190110
Uppdaterad tidsplan.Installationer kommer att utföras under januari-2019

181206
Tidsplanen är reviderad med ny klartid kvartal 1 2019. Ändringen beror på svåra markförhållanden i området.

181204
De fastigheter som är installerade kan nu koppla upp sig.

181115
Installationer påbörjas inom kort.
Vi väntar på information angående internetmatning från Scanova.

180920
Schaktarbetet är påbörjat i delar av området. Inom kort påbörjas blåsning och installationer i delar av området. Det kvarstår dock en del tillståndsfrågor att lösa med Trafikverket.

180823
Ett flertal möten med entreprenörer, trafikverket och markägare har utförts. Det har gjort att det har tagits ett steg närmare en lösning på problemet med tillstånd.

180703
Vi har stött på problem med tillstånd i området. Vi jobbar med att nå fram till en lösning så snart det går. Tidsplanen kommer att uppdateras efter semesterperioden.

171016
Tidsplan uppdaterad

170704
Just nu pågår projektering och insamling av markavtal.
Schakt planeras att påbörjas i september.

1703015
Informationsmöte i Västervik, Lunnargatan 1 (Västervik Miljö & Energi) 18:30.

Sidan senast granskad den 6 maj 2022
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan till fiber. Anmälan kan endast göras en gång.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB