Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Aktuellt i Björka Storsjö Snötomta

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

211213
Området är nu färdigbyggt. Vill du ha fiber? Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig inför kommande efteranslutningskampanjer. 

210826
Projektet är i sin slutfas. Besiktning av nätet genomförs under september - oktober. Ersättning för markupplåtelse betalas ut inom 3 månader efter genomförd besiktning.

210611
Projektet följer tidplanen

210311
Projektet är tyvärr försenat och beräknas vara klart 31/7

210114
Arbetet fortskrider enligt tidsplan. Stam- och tomtshaktning pågår

201208
En stor del av schaktningen är utförd. Återstående arbete fortsätter i början av 2021.

201015
Stamschakt pågår. Projekteringsmöten har genomförts och tomtschaktningar planeras i november.

200814
Förhandlingar med markägare angående markavtal fortskrider. Stamschakt påbörjades under vecka 32.

200604
Då upphandlingen drog ut på tiden blir projektet försenat. Projektet beräknas vara klart månadsskiftet april/maj 2021.

200430
Upphandlingen är nu klar och avtal är skrivet med entreprenör. Markägare kontaktas inom kort för grävgenomgång och markavtalssignering.
Då upphandlingen drog ut på tiden blir projektet försenat. Vi återkommer med ny tidsplan.

200116
Beställningsbekräftelser har skickats ut till de som beställt fiber.
Upphandlingen pågår fortfarande. Beräknad projektstart mars 2020.

191213
Vi går ut med en upphandling under december. Beställningsbekräftelser till de som beställt fiber skickas efter att upphandlingen är klar.

191111
Ett utskick kommer under vecka 47 med beställningsblankett till de som inte beställt fiber. Sista beställningsdag är den 5 december 2019. De kunder som redan gjort en beställning får ett informationsbrev.

191021
Kallelse till informationsmöte har skickats ut. Mötet hålls på Bruksgården i Edsbruk den 31 oktober klockan 18:30

190919
Kallelse till ett informationsmöte kommer ut under oktober.
Samförläggs med EON. Upphandling och byggstart planeras runtårsskiftet 2019-2020.

190523
Samförläggningen med EON pågår under sommaren och hösten 2019.
Upphandling planeras runt årsskiftet 2019-2020

190502
Projektet är senarelagt på grund av samförläggning med EON.
Mer information kommer.

190314
Upphandling pågår

181130
Ett utskick har gått iväg angående att beställa fiber för 24 400 kronor. Sista beställningsdag 31 december 2018.

180307
Utskick till samtliga som inte har beställt eller skickat intresseanmälning

Sidan senast granskad den 27 augusti 2021
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB