Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Aktuellt i Almvik Hallingeberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

220511
Tomtgrävning pågår. Vår entreprenör kommer att kontakta alla kunder som beställt fiber och boka in en tid för installation.

220310
Arbetet med efteranslutningar pågår i området. Alla kunder som beställt fiber kommer att bli kontaktade av vår entreprenör för projektering.

220207
Schakt för efteranslutningar kommer att påbörjas under februari.

220114
Bekräftelser har skickats ut till alla som beställt fiber under vår efteranslutningskampanj. När upphandlingen är klar kommer vi att informera om tidplan för projektet. Om du skickat in en beställning men inte emottagit en bekräftelse, vänligen kontakta oss.

211110
Kampanjen för efteranslutning är avslutad för denna gång. Alla kunder som beställt fiber kommer få en bekräftelsemed posten när vi närmar oss start för projektet. Vi beräknar att projektet kan starta under kvartal 1 2022.

211020
Kampanjen för efteranslutning pågår till 31/10

210826
Information och beställningsblankett för efteranslutning kommer att skickas ut under hösten till samtliga kunder som vi har möjlighet att ansluta.

TIPS!

Så här kommer du igång: När du har fått din fiber installerad och den är klar att användas startar du din mediabox och väntar några minuter tills powerlampan lyser blått med fast sken och FX-lampan blinkar grönt. Kommer det inget ljus i FX-lampan vänligen kontakta Västervik Miljö & Energi via mail fiber@vastervik.se Här hittar du mer information om hur du kommer igång och vad du gör om det inte fungerar. 

210507
Vi inväntar tidplan från EON för att kunna ansluta återstående fastigheter i Svartsmörja

210211

Gällande fastigheter i Svartsmörja: Vi kommer att ansluta de som beställt fiber i Svartsmörja till vårt stamnät via EON:s befintliga elnät. Sträckan behöver genomgå en ombyggnation innan våra ledningar kan hängas upp. Vi beklagar att detta medför ytterligare väntetid. Alla berörda kunder kommer kontaktas och få mer information när vi har en tidplan för projektet.

201208
Sckaktarbetet är i det närmaste klart. Större delen av kunderna ska vara installerade till årsskiftet.

201105
Projektet påbörjas 16/11 om ingen överklagan angående ledningsrätten har gjorts.

201015
Ärendet angående ledningsrätt närmar sig en lösning. Vi kommer återuppta arbetet med fiberutbyggnaden så fort som möjligt och beräknar vara klara i mitten av november.

200924
De delar som vi söker ledningsrätt till ligger fortfarande hos Lantmäteriet för behandling. Processen är nu återupptagen efter att ha legat nere upp på grund av Covid 19. Vi väntar beslut under oktober.
Området från Kårby till Almvik samt Almvik mot Västervik kommer att installeras och slutföras månadsskiftet september/oktober. Berörda kunder har fått ett SMS-meddelande.

200814
De delar som vi söker ledningsrätt till ligger fortfarande hos Lantmäteriet för behandling. Tyvärr har processen stannat upp på grund av Covid 19. Vi väntar på svar och återkommer med uppdaterad information när vi vet mer.
Övriga delar av området från Kårby till Almvik samt Almvik mot Västervik kommer att installeras och slutföras månadsskiftet september/oktober.

200430
I och med utvecklingen av Coronapandemin samt att vi tvingats söka ledningsrätt hos Lantmäteriet kommer fiberprojektet att försenas ytterligare.
Då vi inte vet hur konsekvenserna kring spridningen av Coronaviruset blir har vi i dagsläget svårt att sätta en tidsplan. Vi uppdaterar så snart vi vet mer.

200207
På grund av problem med att skapa markavtal med några markägare tvingas vi söka ledningsrätt hos Lantmäteriet på sträckan vi behöver gräva. Processen med ansökan beräknas försena projektet med ungefär 6 månader.
Ny beräknad sluttid för drabbade kunder är september 2020 under förutsättning att ingen överklagan lämnas in.
Drabbade kunder blir meddelade via mail eller post under vecka 7.

Vill du veta mer om "ledningsrätt" hittar du det på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se

Vi beklagar denna försening.

200131
Enligt den tidsplan som är satt kommer ledningsrätten göra att arbetet försenas till september 2020, förutsatt att allt går enligt planerna.

191219
Området försenas på grund av problemet att få till markavtal. Mer information kommer.

191206
Problem med att få till markavtal gör att projektet kan bli något försenat. Mer information kommer.

190919
Tomtprojekteringar pågår.

190830
Insamling av de sista markavtalen fortgår och schaktarbetet för stamnätet har påbörjats.
Innan tomtgrävningarna påbörjas kontaktar vi dig.

190816
Insamling av markavtal pågår. Schaktarbeten har påbörjats.

190615
Uppstartsmöte med entreprenören har hållts. Utbyggnaden planeras vara klart våren 2020.

190523
Huvudentreprenör för området blir Auterra Infrastructure AB

190503
Upphandlingen klar vecka 20

190314
Upphandling pågår

190117
Varför grävs det i Almvik? Skanova gräver en stamledning för fiber mellan Gamleby och Västervik. Västervik Miljö & Energi passar då på att samförlägga en egen stamledning för att slippa gräva en gång till. Som ett led i detta arbete kommer vi också passa på att förbereda för fiber till de kunder som beställt fiber av oss genom att gräva ned en slang. Det innebär att vi på dessa fastigheter kan behöva utföra ett mindre ingrepp in på tomten.

181130
Ett utskick har gått iväg angående "Sista chansen" att beställa fiber för 24 400 kronor. Sista beställningsdag 31 december 2018.

180927
Vi har kompletterat bidragsansökan till Jordbruksverket med fler som är intresserade av fiber, efter att vi ringt runt till fastighetsägare i området.

180307
Utskick till samtliga som inte har beställt eller skickat intresseanmälning

Sidan senast granskad den 11 maj 2022
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB