Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Aktuellt på Hornslandet

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

211110
Kampanjen för efteranslutningar i december är avslutad.

210826
Projektering pågår för efteranslutningar. Samtliga kunder som beställt fiber kommer att bli kontaktade av vår entreprenör.

210507
Installation av efteranslutningar gällande kampanjen med sista beställningsdatum 15/3 beräknas bli klara i maj.

210114
Beställda efteranslutningar slutförs under januari.

201128
Arbetet med efteranslutningar pågår och beräknas vara klart till årsskiftet.

201105
Projektering och tomtgrävning pågår hos efteranslutningskunder. 

200716
Under vecka 29/30 skickas brev och beställningsblanketter ut till kunder som ännu inte beställt fiber till sina fastigheter på Hornslandet. Vi återkommer här på sidan med information om byggstart mm.  

200227
Arbetet med att samla upp de resterande kunderna pågår fortfarande då det är svårt att samla alla till ett tillfälle. Vi fortsätter med enstaka uppsamlingstillfällen per år. Mer information kommer.

180927
Vi har haft svårigheter att lokalisera de stopp som orsakat problem med blåsningen av fiber. Detta har medfört att projektet drar ut på tiden, vi åtgärdar dessa löpande. 

180830
De kunder som inte är färdiga med tomtgrävningen samlas ihop i ett "uppsamlingsheat" och installeras under kvartal 2 till kvartal 3 2019. Under förutsättning att tomtgrävningarna är klara.

180823
Omkring 130 fastigheter är nu installerade. Vi har 8 stycken stopp i rören vilket stoppar blåsning av fiber, dessa åtgärdas löpande. 20 tomtgrävningar återstår.
När  du som kund är klar med tomtgrävningen vill vi att du meddelar oss detta så vi kan utföra installation.
De kunder som inte är klara med tomtgrävning kommer att samlas ihop och bli installerade i ett senare tillfälle.

180703
Vi jobbar på med blåsning av fiber under semesterveckorna och kommer att börja med installationer under vecka 32.

180620
Omrkring 60 fastigheter är nu installerade och färdiga på Horn. Bokningar av installationstider hos kunder sker fortlöpande hos de som har sin fiber framblåst.

180607
Omrkring 30 fastigheter är nu installerade och färdiga. Bokningar av installationstider hos kunder sker fortlöpande hos de som har sin fiber framblåst. Vi har svårigheter att nå kunder för bokning av installation då de inte är tillgängliga på telefon.

180426
Vi utför installationer löpande.
Tekniker kontaktar kund när installationen är klar.

180426
All stamfiber är svetsad och klar. Man har under veckan påbörjat grävning vid de stopp som uppstått vid blåsning av fibern till berörda fastigheter.
Vi planerar att under vecka 18 ta kontakt med de kunder som har sin slang/dukt färdiggrävd och på plats inomhus för att boka en tid för blåsning av fiber.
Under vecka 17 har kontakter för bokning av installationer påbörjats för de kunder som har fått sin fiber färdigblåst.

180405
All stamfiber (i gatan mellan skåpen) blir klar under vecka 14.
Planering för installationer påbörjas under vecka 15.
Installationer kan förhoppningsvis påbörjas under vecka 16-17.

180315
Blankett "Egenkontroll angående grävning för fiber på egen tomt" är uppdaterad och upplagd på hemsidan.

Observera att alla steg i egenkontrollen måste slutföras innan insatallationen kan slutföras.

Klicka här för att ladda ner blanketten"Egenkontroll angående grävning för fiber på egen tomt"

180313
Under måndagen den 5 mars träffades byalagsansvariga på Hornslandet och Västervik Miljö & Energi för att informera och diskutera statusen gällande fiberutbyggnaden på Hornslandet. 

Det som uppstått är att vi upptäckt flertalet stopp i rören när vi ska blåsa fibern. Stoppen finns både på stamnätet ute i gatan samt inne på den enskildes fastighetstomt. Vi informerade status för samtliga områden och hur många stopp vi har. Vi planerar att uppdatera hemsidan regelbundet för respektive område om det sker någon avvikelse från vår nuvarande planering.
Nuvarande planering för fiberutbyggnaden på Hornslandet sträcker sig fram till Juni/Juli 2018.
Installationerna planeras att påbörja under april månad. 
Västervik Miljö & Energis egen personal kommer arbeta aktivt med Hornslandet under våren. Det kommer även tas in en entreprenör som hjälper till att utföra installationer hos kunder samtidigt som vår egen personal till största del blåser fiber och skarvar i markskåp. 
Vid lokalisering av blåsstopp sätter vi upp markeringar i form av små träplank med information om stoppet, vänligen låt dessa stå kvar.
Alla stopp kommer att sammanställas och åtgärdas när samtliga kunders rör har blivit testade. Denna process är svår och tidskrävande. Vi kontaktar de fastighetsägare som blir drabbade av blåsstopp. Om stoppet är på fastighetsägarens mark så ligger ansvaret på fastighetsägaren att åtgärda stoppet.
För er som har anlitat en entreprenör så rekommenderar vi att ni tar kontakt så entreprenören kan utföra en garantiåtgärd. 
För de som inte vill kontakta sin entreprenör har vi tillsammans med AMA tagit fram ett fastpris för åtgärd på tomt: 2 881 kronor exklusive moms. Arbetet kommer inte utföras innan kund har blivit kontaktad och gett sitt godkännande. Är stoppet ute i gatan eller vid skarv vid vattenavstängningen så bär fastighetägaren inte ansvaret.

Tack för visad förståelse!

180219
För närvarande har vi problem att blåsa fiber i kanalisationerna som ligger i marken. Vi arbetar  tillsammans med entreprenören för att finna en lösning. Inom kort kommer vi bjuda in föreningarna på Horn till ett informationsmöte samt göra utskick till berörda kunder.

180208
Tidsplan reviderad
Vi samförlägger tillsammans med VA och lämnar av slang vid samtliga vattenavstängningar dit VA byggs.

Sidan senast granskad den 11 november 2021
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan till fiber. Anmälan kan endast göras en gång.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB