Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Almvik Hallingeberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Så här kommer du igång: När du har fått din fiber installerad och den är klar att användas startar du din mediabox och väntar några minuter tills powerlampan lyser blått med fast sken och FX-lampan blinkar grönt. Kommer det inget ljus i FX-lampan vänligen kontakta Västervik Miljö & Energi via mail fiber@vastervik.se Här hittar du mer information om hur du kommer igång och vad du gör om det inte fungerar.

Entreprenörer och kontakter

Kontaktperson i ditt område är. 
Susanna Karlsson, Auterra Infrastructure AB Tel. 0493-306 66

Underentreprenör
Fiberkonsulten Norrköping AB

Du kan alltid maila dina frågor till fiber@vastervik.se eller
ringa till vår kundservice på 0490-25 70 50.

Pris

Pris lämnas efter offert.

Tidplan

Planerad Projektering: 

Planerad Byggstart

Planerat klart

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Projektet utförs enligt nedanstående steg.
Observera att stegen kan pågå samtidigt och överlappa varandra.

Innan vi kan aktivera bredbandet behöver vi göra installationer i samtliga fastigheter som ska ansluta sig i ditt område. 

1. Grävning i gatorna med slangsläpp 

Steg 1 

Planerat 

Grävmaskinerna intar gatorna

Vissa problem med framkomligheten kan uppstå när det grävs i gatorna. Fiberslang kommer släppas av vid de tomter som har beställt fiber. Avlämningspunkten för slangen är förprojekterad och kan inte ändras. Entreprenören kommer ej i detta skede att kontakta kunden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tomtgrävning

 Steg 2 

Planerat 

Besök av beredare

Någon vecka innan entreprenören påbörjar tomtgrävningar i ditt område kommer en beredare att kontakta dig som har beställt fiber för att boka ett hembesök. Under besöket går ni tillsammans igenom din önskade anslutningspunkt och vad du behöver göra på din tomt före grävningen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Blåsning av fiber 

 Steg 3

Planerat 

Entreprenören blåser fiber i den nedgrävda slangen från närmsta kopplingspunkt till samtliga beställda fastigheter. Det blåses även fiber mellan alla kopplingspunkter. 
Ihoprullad kabel kommer synas utanför den slang som är ingrävd på tomt.
Entreprenören kommer ej kontakta kunden i detta skede.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Installation 

 Steg 4

Planerat 

Någon vecka innan vi påbörjar installationerna i området kommer en fibertekniker att kontakta de som har beställt fiber för att boka ett hembesök. Under besöket görs håltagning i väggen där ett fiberuttag och en medieomvandlare placeras. Medieomvandlaren behöver nödvändigtvis inte vara placerad centralt i hemmet. Fibern kommer mätas och fastighetsägaren kommer bli ombedd att skriva på ett besiktningsprotokoll av entreprenören. Detta är ett kvitto på att fastighetägaren godkänt installationen.

Vid installationstillfället kommer entreprenören att meddela fastighetsägaren om och när anslutningen är redo för att tas i bruk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha koll på vad som finns i marken 

Det kan vara bra att kolla upp om det finns någon infrastruktur nedgrävd i marken innan entreprenören börjar gräva på din tomt, så att entreprenören undviker att gräva av en ledning. Detta gör du bäst genom att beställa information på Ledningskollen.se cirka 1-2 veckor innan du ska påbörja arbetet, så får du en aktuell karta. Det är helt gratis.

Sidan senast granskad den 8 december 2020
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan till fiber. Anmälan kan endast göras en gång.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB