Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Aktuellt i Älgenäs Strömsholmen

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

220603
Installationer av mediaboxar hos samtliga kunder planeras under juni-juli. Driftsättning av nätet planeras till kvartal tre 2022.

220524
Vi planerar upphängning av luftledning under juni- juli. Information om när installationer kommer äga rum kommer inom kort.

220331
Avtalsförhandlingarna med EON är avslutade och vi beräknar att kunna återuppta arbetet under maj - juni med att ansluta de kunder som har beställt.

220207
Förhandlingarna med Eon pågår. Vi återkommer med tidplan till samtliga kunder som beställt fiber så fort vi är klara med förhandlingarna.

211209
Installationer i en del fastigheter kommer att utföras under december. Eftersom vi fortfarande förhandlar med EON angående luftledningar i området kommer nätet kunna driftsättas först under kvartal 1, 2022.

211020
Projektet är något försenat på grund av avtalsförhandlingar med EON. Vi återkommer inom kort med mer information till alla som beställt fiber. Tack för visad förståelse.

210826
Tomtschakt är påbörjat i området.

210527
Projektet kommer att pågå i etapper under sommaren och planeras preliminärt att vara klart i oktober.

210507
Projektet är något försenat och vi beräknar att kunna börja projektera i juni.

210416
Projektet påbörjas i mitten av maj. Kunder som beställt fiber kommer att bli kontaktade av vår entreprenör Network Solutions för tidsbokning av tomtprojektering.

210311
Vi har tyvärr inte nått upp i önskad anslutningsgrad ännu. Under vecka 11 gör vi ett nytt försök med ett utskick till de kunder som inte beställt fiber. 

201208
Kampanjen i samarbete med Navizma är slutförd. Vi har ännu inte lyckats komma upp i önskad anslutningsgrad. Prata gärna med din granne för att få med så många som möjligt. Bekräftelser till de som beställt fiber skickas ut under vecka 50.
I dagsläget kan vi inte sätta ett säkert startdatum för utbyggnaden. Vi meddelar alla som beställt fiber när det är dags att påbörja projektet i området.

201112
Förutsatt att anslutningsgraden är uppfylld planeras utbyggnaden av efteranslutningarna i området att påbörjas i kvartal 1, 2021 och beräknas klart under våren 2021.

201012

Logga Navizma

Kampanj i samarbete med företaget Navizma

Med start under vecka 42 fram till 30 november samarbetar vi med företaget Navizma vars rådgivare kommer att kontakta fastighetsägare i Älgenäs/Strömsholmen för att höja anslutningsgraden i området. För att vi skall kunna starta en utbyggnad i området behöver anslutningsgraden (antalet beställningar) uppgå till 75% (48st.). I dag har vi 13 beställningar och 9 intresseanmälningar. Prata med dina grannar för att få med dem i kampanjen så ökar möjligheten att nå upp till satt anslutningsgrad. 

200227

Området är senarelagt till 2021

190503
Upphandlingen klar vecka 20

Nytt område har skapats och vi samlar in intresse i det markerade området.

Sidan senast granskad den 3 juni 2022
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan till fiber. Anmälan kan endast göras en gång.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB