Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

FIBER | Landsbygd

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

Västervik Miljö & Energi satsar stort på utbyggnad av fibernätet till landsbygden i hela kommunen. För dig som bor på landsbygden betyder detta att du kan få tillgång till den snabbaste uppkopplingen som går att få, som dessutom är skyddad mot väder, vind och inte minst åska.

Välj själv hur du vill få din fiber installerad

Nyckelfärdigt

Västervik Miljö & Energi sköter hela processen

Pris från

24.400kr

Gräv själv

  • Västervik Miljö & Energi bygger, bekostar och äger
  • Schaktningsarbeten utföres och bekostas av kunden.
  • Max 250 meter i medelschakt. (Avser endast material)
  • Ansvarsområde i processen enligt överenskommelse

 Pris från

12.500kr

Fördelar med Villafiber

Hög prestanda

Upp till 1000 Mbit, oberoende av väder och belastning

Säker anslutning

Du delar inte kapacitet med dina grannar utan har en egen koppling mot internet

Tjänster i världsklass

Med oss får du Sveriges mest öppna nät och kan välja och vraka bland mängder av produkter och tjänster. Att nätet är öppet och neutralt innebär att alla operatörer är välkomna. Det ger dig som kund valfrihet. Är du inte nöjd med din leverantör så byter du! Se alla tillgängliga operatörer på vår tjänsteportal www.vastervik.qmarket.se »

Mindre känslig för åska

Fiberledningen leder inte åska

En investering i fastigheten
Bra uppkoppling är en självklarhet när huset ska säljas 

Fiber till hela Västerviks kommun

Arbetet med att fiberansluta hela Västerviks kommun med hjälp av medfinansiering (bidrag) från Jordbruksverket går till så här:

1. Intressefas

I intressefasen vill vi tillsammans med er undersöka intresset för fiber i ert område. Här bildar vi oss en uppfattning om vilka fastigheter som vill ansluta sig och får en tidig kalkyl över projektet. Vi fattar beslut tillsammans om vi ska går vidare.

2. Uppstartsfas

Nu startar ert fiberprojekt på allvar! Antingen finns en arbetsgrupp redan idag eller så måste ni bilda en. Västervik Miljö & Energi kommer att stå för bidragsansökan.
En förutsättning för att kunna få bidrag är minst 50% anslutningsgrad. Nu har vi också en säkrare kalkyl och fattar beslut om att genomföra byggandet eller inte.

3. Genomförandefas

Nu är ansökan inne och detaljprojekteringen drar igång. Markavtal ska tecknas och grävtillstånd ska tecknas. Västervik Miljö & Energi sköter hela projektet. 

Fiberföreningar eller motsvarande lokala intressegrupper kan välja "nyckelfärdigt" eller "gräva själv". Inom planlagda områden, ofta tätorter, erbjuder vi endast "nyckelfärdigt" alternativ.

4. Driftsfas

Om ni bygger nätet själva, innebär det att ni äger nätet och även i framtiden ansvarar för drift och underhåll. Har ni däremot beställt en nyckelfärdig lösning äger vi nätet och står för drift och underhåll.

Sidan senast granskad den 24 april 2017
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun