Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Komplett installation

Surfa direkt! Priset inkluderar en komplett installation. (Befintlig kanalisation påverkar inte priset)

Information

Erbjudande om bredband från Sappa
I samarbete med Zitius har tjänsteoperatören Sappa skickat ut ett erbjudande med 3 månaders fritt bredband 100/100 Mbit/s. Erbjudandet är skickat till de som är anslutna till fibernätet men som ännu inte beställt bredband. Observera att om du valt erbjudandet och inte vill fortsätta efter 3 månader så måste du säga upp tjänsten 30 dagar innan provperioden (3 månader) går ut.

Västerviks kommuns bredbandsmål
Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 95 % år 2020.

Reviderade allmänna villkor för fiberanslutning
Våra allmänna villkor för fiberanslutning har uppdaterats. Villkoren börjar gälla från och med 2020-06-01. Du hittar de nya villkoren under fliken - informationsmaterial.

Reviderat markupplåtelseavtal avseende utbetalningstid (punkt 4.4).
Ersättning ska erläggas senast 90 dagar från driftsättning av den anläggning (fiberområde) som berörs av markupplåtelseavtalet.

Markupplåtelseavtalet hittar du under fliken - Informationsmaterial.

Aktuella fiberområden

I listan till vänster hittar du aktuella områden som vi arbetar med för utbyggnad av fiber.

Klicka för att se mer information för just ditt område, hittar du inte ditt område så har
vi inget aktuellt fiberprojekt på gång i ditt område.

Vi tar emot intresseanmälningar även om ert område inte finns med i listan, ser vi att intresset är
högt där du bor så kommer vi att skapa ett område där man kan följa utvecklingen.

Kartan nedan är interaktiv där du kan klicka på respektive område för mer information samt att du kan skriva in din 
adress för att hitta ditt område lättare. 

För att se vad respektive färg innebär så kan du klicka på pilen uppe till höger på kartan för att sedan kunna släcka olika områden.

 

Sidan senast granskad den 26 augusti 2020
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Jordbruksverkets bredbandsstöd

EU logotyp

Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd

De områden som beviljats medfinansieringsbidrag av Jordbruksverket för att bygga fiber är:

  • Skedshult, Öndal, Ukna med omnejd
  • Mellanskärgården, Askerum, Övertorp, Bjursund, Källvik, Aleglo med omnejd
  • Grönhult och Hultserum med omnejd (exklusive Blacksatad tätort)
  • Rumma
  • Stångeland

De orter som inte fått bidrag denna omgång har chansen att söka bidrag under nästa programperiod. I samarbete med Telia kommer vi även att undersöka möjliga lösningar för de orter där Telia aviserat nedläggning av telestationer.

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB