Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Komplett installation

Surfa direkt! Priset inkluderar en komplett installation. (Befintlig kanalisation påverkar inte priset)

Information


Logotype företaget Navisma

Samarbete med företaget Navizma

Med start under vecka 42 fram till 30 november samarbetar vi med företaget Navizma vars rådgivare kommer att kontakta fastighetsägare i Rumma/Stångeland, Mellanskärgården samt Älgenäs/Strömsholmen för att höja anslutningsgraden. Navizmas rådgivare informerar, svarar på frågor och berättar vad en fiberanslutning kan betyda för dig som fastighetsägare.

Västerviks kommuns bredbandsmål

Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 95 % år 2020.

Reviderade allmänna villkor för fiberanslutning
Våra allmänna villkor för fiberanslutning har uppdaterats. Villkoren börjar gälla från och med 2020-06-01. Du hittar de nya villkoren under fliken - informationsmaterial.

Reviderat markupplåtelseavtal avseende utbetalningstid (punkt 4.4).
Ersättning ska erläggas senast 90 dagar från driftsättning av den anläggning (fiberområde) som berörs av markupplåtelseavtalet.

Markupplåtelseavtalet hittar du under fliken - Informationsmaterial.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2020
Innehållsansvarig: Mee Särneroth

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan till fiber. Anmälan kan endast göras en gång.

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Jordbruksverkets bredbandsstöd

EU logotyp

Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd

De områden som beviljats medfinansieringsbidrag av Jordbruksverket för att bygga fiber är:

  • Skedshult, Öndal, Ukna med omnejd
  • Mellanskärgården, Askerum, Övertorp, Bjursund, Källvik, Aleglo med omnejd
  • Grönhult och Hultserum med omnejd (exklusive Blacksatad tätort)
  • Rumma
  • Stångeland

De orter som inte fått bidrag denna omgång har chansen att söka bidrag under nästa programperiod. I samarbete med Telia kommer vi även att undersöka möjliga lösningar för de orter där Telia aviserat nedläggning av telestationer.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB