Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelanden, arkiv

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Pressmeddelande 2018-11-22

2018-11-22

Avslut i Västervik Miljö & Energis dialog med Skatteverket kring beskattning av deponi och avfall Som tidigare kommunicerats har Västervik Miljö & Energi AB, VMEAB, haft en dialog med Skatteve...

Sjöledning mellan Notviken och Stegeholmsverket

2017-02-21

Vecka 8 påbörjar våra entreprenörer NCC och Dyk & Anläggning, Gotland på uppdrag av Västervik Miljö & Energi AB sjöförläggningen av en tryckavloppsledning i Skeppsbrofjärden. I samband med att...

Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd

2016-06-10

Pressmeddelande 2016-06-10: Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd Västervik Miljö & Energi vill bygga fiber på landsbygden i Västerviks kommun och har arbetat med bidragsansökningar för medfinan...

Världstoalettdagen 2016

2016-11-18

  14 240 snusprillor spolas ned i Västerviks kommun varje dag Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns...

Generationspark i Västerviks stadspark

2016-12-14

Den nya mötesplatsen i Stadsparken i Västervik ska vara tillgänglig för alla och locka människor över generationsgränserna.  Den nya mötesplatsen ska bli en rolig och spännande lekplats för barn ...

Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd

2017-05-05

Västervik Miljö & Energi vill bygga fiber på landsbygden i Västerviks kommun och har arbetat intensivt med bidragsansökningar för medfinansiering av fiberutbyggnad.  Nyligen kom ännu ett gläd...

Bevattningsförbudet upphävs

2016-12-20

Höstens nederbörd har påverkat våra vattentäkter positivt. Vattennivåerna ligger på normala nivåer. Med anledning av detta har vi beslutat att häva bevattningsförbudet i Västerviks kommun från och med...

Oförändrat fjärrvärmepris 2017

2016-10-11

Västervik Miljö & Energi AB behåller 2016 års fjärrvärmepriser även under 2017 Vårt mål är att alltid hålla konkurrenskraftiga priser jämfört med andra uppvärmningssystem. Vårt arbete med stä...

Bevattningsförbud i Västerviks kommun

2016-08-11

På grund av låga grundvattennivåer införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet införs fredag 12 augusti och gäller tills vidare. Nederbördsmängderna har se...

Bevattningsförbud i Västerviks kommun

2016-08-11

På grund av låga grundvattennivåer införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet införs fredag 12 augusti och gäller tills vidare. Nederbördsmängderna har se...

Sidan senast granskad den 22 november 2018
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB