Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen vmeab.se

Västervik Miljö & Energi AB står bakom den här webbplatsen. Eftersom vi är ett kommunägt bolag berörs vi av lagkraven inom webbtillgänglighetsdirektivet. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsvariation. Den ska fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Nedan kan du läsa vår tillgänglighetsredogörelse.

Den här sidan beskriver hur Västervik Miljö & Energi AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, men är medvetna om att delar av den inte är helt tillgängliga och att den därmed inte är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi arbetar efter en plan för att åtgärda dessa brister.

Västervik Miljö & Energi planerar även att göra omfattande uppdateringar av webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

I punktlistan nedan beskrivs det innehåll på vmeab.se som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
  • Alla grafiska objekt som förmedlar information, och texter som förekommer i bilder, illustrationer och filmer har inte tillräckliga kontraster. Det betyder att i viss grafik finns för låg kontrastskillnad mellan text och bakgrund.
  • I vissa fall kan rubrikstrukturen hoppa över nivåer. Detta innebär att visst innehåll inte presenteras i korrekt ordning i hjälpmedel.
  • Alla bilder har inte beskrivande text. Detta innebär att visst innehåll inte presenteras korrekt i hjälpmedel.
  • Filmer på webbplatsen saknar syntolkning och vissa saknar beskrivande text. Vi kommer att texta nya filmer som läggs upp på webbplatsen och se över de filmer som har brister i dag.
  • Vi har pdf-dokument på webbsidan som omfattas av lagen, men som inte uppfyller kraven. Om du använder ett uppläsande verktyg för dessa pdf:er så kan du exempelvis få problem med läsordningen och sakna alt-texter till bilder. Det finns också dokument på webbplatsen som är inskannade som bilder. Vi arbetar med att tillgängliggöra dessa dokument.
  • Undersidorna under fliken ”Stadsnät” är inbäddade. Det innebär att du länkas vidare till en extern webbplats (fibertillalla.se) som ej är tillgänglighetsgranskad.
  • Vissa tabeller kan ha brister i html-strukturen, vilket kan innebära att visst innehåll ej presenteras i korrekt ordning i hjälpmedel.
  • Vissa av våra formulär är inte helt tillgängliga. Kommer du till ett formulär som inte funkar för dig så kan du alltid mejla oss informationen istället.
  • Det kan finnas brister i tydligheten för användarna om var de kan hitta alternativ till information som ges på annat sätt än med text.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver innehåll från Västervik Miljö & Energi AB som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss på följande sätt

E-post: miljoenergi@vastervik.se

Telefon: 0490-25 70 50

Du kan även kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta tillsynsmyndigheten via länken nedan

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Västervik Miljö & Energi AB. Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-21.

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen som vi har utgått ifrån i vårt arbete för en tillgänglig webbplats. Vi använder oss också av verktyget Siteimprove som varje vecka rapporterar om eventuellt nytillkomna fel och brister på sidan.

Webbplatsen publicerades september 2013.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-21.

Sidan senast granskad den 7 juli 2022
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.