Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

 

"Västervik Miljö & Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2020 motsvarar utsläppen från att köra cirka 5 380 varv runt jorden med bil".

Fjärrvärmen är klart bäst för klimatet och miljön

"Jag vill att alla våra fjärrvärmekunder ska känna sig stolta över att de bidrar till att motverka den globala växthuseffekten, med extrema väderhändelser, ökade temperaturer och andra problem", säger Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig på Västervik Miljö & Energi AB.

Återigen har Västervik Miljö & Energi fått ett kvitto på att bolagets verksamheter totalt sett bidrar till att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. För varje kilo koldioxid verksamheten gav upphov till under 2020 bidrog vi samtidigt till att 1,8 kilo koldioxid kunde undvikas på annat håll. Detta presenteras i det nysläppta Klimatbokslutet för 2020.

Främst är det fjärrvärme- och elproduktionen baserad på utsorterat avfallsbränsle och skogsflis som bidrar till det goda resultatet. Detta i samverkan med produktion och användning av biogas samt användning av HVO100-bränsle och eldrift för bilar och tyngre fordon är de största framgångsfaktorerna.

Västervik Miljö & Energi fortsätter det aktiva miljö- och hållbarhetsarbetet med målet att även fortsättningsvis vara ett netto fossilbränslefritt företag.

- För att lyckas med detta är det viktigt att behålla alla befintliga och när så är möjligt ansluta nya fjärrvärmekunder, inom de befintliga fjärrvärmeområdena i Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Fjärrvärme är det klart bästa alternativet vid uppvärmning av en bostad, avslutar Rickard Wester.

 

 

 Minustecknet innebär att fjärrvärmen bidrar till att minska de globala växthusgasutsläppen.

Sidan senast granskad den 12 augusti 2021
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB