Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Faktura, betalning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vill du betala din faktura på ett enkelt och smidigt sätt kan du välja att betala via autogiro. Vill du minska pappershanteringen är e-faktura eller e-postfaktura perfekta alternativ. Du vet väl att du kan välja att ha aoutogiro tillsammans med e-faktura eller autogiro?

Betalning


Till vilket kontonummer ska jag betala?

Använd den betalningsinformation som är angiven längst ned på din faktura, med OCR-nummer som betalningsreferens eller med det bifogade inbetalningskortet. Dina fakturor hittar du på Mina sidor. 

Plusgiro 490 14 04-6

Bankgiro 5245-5060

Vad händer om jag har gjort ett fel vid inbetalning?


Betalat för mycket

Har du betalat in för mycket kontrollerar vi om du har tidigare förfallna fakturor. Har du förfallna fakturor hos oss justeras inbetalningen mot den förfallna fakturan. Har du inget förfallet hos oss kommer beloppet att avräknas mot kommande faktura/-or. Vill du att tillgodosaldot återbetalas till dig, vänligen kontakta vår kundservice.

Betalat för lite

Är det inbetalt ett mindre belopp än vad som står på fakturan så kommer en påminnelse skickas till dig gällande det kvarstående beloppet.

Felaktiga uppgifter

Om du har angett fel uppgifter behöver vi veta följande för att kunna leta rätt på betalningen:

  1. Datum då betalning drogs från ditt bankkonto eller när fakturan betalades via bankens eller ombudets kassa. 
  2. Till vilket Bank- eller Plus Giro betalningen gjordes. 
  3. Beloppet du betalade in. 
  4. Referensen du angav - även om den var felaktig.

Kontakta oss på 0490-25 70 50 så hjälper vi dig!

Vad händer om du inte betalar fakturan i tid?


Betalningspåminnelse

Betalas inte din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Utskicket sker per automatik då en faktura är förfallen till betalning. På Mina sidor kan du se betalstatus på alla dina fakturor från oss. Observera att avgiften för påminnelsen är 60 kronor och kommer att läggas på nästkommande faktura.

Kontrollera att du angivit rätt OCR-nummer och belopp på din inbetalning - båda uppgifterna finns på det förtryckta inbetalningskortet.

Om OCR-nummer eller belopp avviker från det som är skrivet på fakturan, eller om uppgifterna är otydligt handskrivna, måste betalningen bearbetas manuellt när den matchas mot din faktura. Det kan ta någon dag extra och därför kan en påminnelse ha skickats till dig.

Har du fått ett inkassokrav från Intrum?

Om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen överlämnas fordran till Intrum Sverige AB för vidare inkassoåtgärder och ytterligare avgifter tillkommer. Alla frågor gällande inkassokravet ställs direkt till Intrums kundtjänst. Telefonnumret framgår av brevet du erhållit.

Anstånd

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du söka anstånd. Det innebär att fakturans betalningsdatum skjuts upp max 30 dagar. Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans ursprungliga förfallodatum har passerat.

När din ansökan om anstånd är godkänd kommer dröjsmålsränta att läggas till på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Fem kriterier som krävs för att beviljas anstånd

  • Fakturan du vill söka anstånd för är inte förfallen
  • Du har inga övriga förfallna fakturor från oss
  • Din föregående faktura har inte ett anstånd
  • Du har inte haft mer än två tidigare anstånd de senaste tolv månaderna
  • Du har inte en aktiv avbetalningsplan på någon tidigare faktura från oss

Du kan enkelt ansöka om anstånd genom att kontakta kundservice.

Viktigt att tänka på: När du väljer att skjuta fram förfallodatumet på din faktura tillkommer det dröjsmålsränta på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Delbetalning

Om du vill delbetala din faktura upprättar vi en avbetalningsplan till en kostnad som faktureras på första delinbetalningen. Kontakta oss innan fakturans förfallodatum.

Dröjsmålsränta debiteras efter att avbetalningsplanen är fullt inbetald. Enligt allmänna avtalsvillkor kan du också under vissa omständigheter ha rätt till avgifts- och räntefri avbetalningsplan.

Din förfrågan om delbetalning måste ske innan förfallodatumet för fakturan har passerat. Nya fakturor från Västervik Miljö & Energi AB ska betalas som vanligt, vid sidan av avbetalningsplanen.

Vad händer om jag är sen med en delbetalning i en avbetalningsplan?

Om du betalar in en delbetalning efter utsatt förfallodatum avbryts avbetalningsplanen och du måste betala hela fakturans belopp omgående.

Viktigt att tänka på: Nya fakturor från Västervik miljö & Energi AB ska betalas som vanligt, vid sidan av avbetalningsplanen. Om en betalning uteblir eller utförs med lägre belopp än vad som avtalats kommer avbetalningsplanen sluta gälla och resterande skuld ska betalas med detsamma. Det gäller också om en ny faktura inte skulle betalas i tid.

Hur får jag en kopia på fakturan?

Logga in på "Mina sidor" och klicka dig till sidan "Mina fakturor" här hittar du alla dina fakturor. 

"Mina sidor" hittar du via relaterade länkar eller genvägen på startsidan. Du loggar enkelt in med mobilt Bank-id, BankID på datorn eller med kundnummer och lösenord. Kundnumret hittar du på en äldre pappersfaktura. För att få ett lösenord behöver du ha din mailadress registrerad på ditt kundnummer. Har du inte det registrerar du den på inloggningssidan eller tar kontakt med vår kundservice.

Hur betalar jag från utlandet?

När du ska betala en faktura från utlandet behöver du meddela din bank BIC/ SWIFT-kod, IBAN-nummer och OCR-numret som referens. Dessa uppgifter står angivna längst ned på fakturans första sida. Dina fakturor hittar du på Mina sidor. (Länk till Mina Sidor)

BIC/ SWIFT-kod
NDEASESS

IBAN-nummer
SE 169 500 009 960 264 901 4046

Det kan vara bra att vara medveten om att banken tar ut en avgift för att genomföra transaktionen, den läggs till på betalningen.

Sidan senast granskad den 5 februari 2021
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB