Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skadeanmälan, snöröjningsskada

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kommunen är skyldig att hålla kommunala gator och vägar framkomliga genom plogning och halkbekämpning. Driftansvaret i Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi AB som anlitar ett stort antal entreprenörer.

Det går tyvärr inte alltid att undvika att vissa skador uppstår vid sedvanlig snöröjning, vilket ibland medför att fastighetsägarens egendom tar skada. Kommunen använder sig av liknande skadetyper som Trafikverket, som skiljer mellan skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom mekanisk skada enligt följande definitioner:

Snötryck

Sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till vägkanten. Staket och brevlådor skall vara placerade och vara i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck, samt vara placerade på den egna tomten. Skador som uppkommer på detta sätt ersätts ej. Skador på egendom som är placerad på kommunens mark utan skriftlig tillstånd ersätts inte.

Mekanisk skada

Uppkommer då plogbladet eller maskinen skadar egendom så som staket, murar, häckar och brevlådor. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit försumlig skall ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt samt även ålder och skick på egendomen.

Snöupplagsskador

När omotiverat stora upplag läggs innanför eller i anslutning till fastighetsgränser och ger skador på egendom skall ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren.

Hur anmäler jag en snöröjningsskada?

  1. Anmälan görs på blankett och ska ske så fort skadan upptäcks (dock senast 30/4). Blanketten för skadeanmälan finns på Västervik Miljö & Energi AB:s hemsida: www.vmeab.se
  2. Blanketten skickas till Västervik Miljö & Energi AB via e-post till: miljoenergi@vastervik.se eller med post till: Västervik Miljö & Energi AB, Box 25, 593 21 Västervik.
  3. Skadan dokumenteras hos Västervik Miljö & Energi AB och skickas sedan vidare till snöröjningsentreprenören. Entreprenören har ansvaret för att skadan besiktas och åtgärdas senast den 31/5 varje år.
  4. I de fall som snöröjningsentreprenören anser sig inte vara vållande till skadan görs en bedömning tillsammans med Västervik Miljö & Energi AB. Denna bedömning görs med utgångspunkt från ovanstående skadetyper.

Överklagan

För att överklaga Västervik Miljö & Energi AB´s beslut angående skador på egendom ska skadeståndsanspråk skriftligen inkomma till Västervik Miljö & Energi AB. Anspråket ska innehålla krav på den totala ersättning samt foton (om det finns) på den egendom som är skadad. Då görs en ny bedömning av skadan med en opartisk besiktningsman.

Sidan senast granskad den 17 augusti 2018
Innehållsansvarig: Anders Norell

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB