Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Utvecklingsprojekt: Västerviksvägen, Gamleby

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

kartbild västerviksvägenVästerviks kommun gör en omgestaltning av Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan för att knyta samman Gamleby köpcentrum med Torget.

  • Vägen smalnas av och bättre stråk görs för gående och cyklister.
  • Busshållplatser byggs om och en ny skapas vid planerad hälsocentral.
  • Det blir även ny belysning och markutrustning såsom soffor, cykelställ och papperskorgar.
  • Även parkeringar utanför Folktandvården och vid Brogatan kommer att göras om.
  • Sträckan förändras till ett grönare stråk med plantering av nya träd och växtbäddar.

Dagvatten (regnvatten) från väg, gångbana och cykelväg kommer att ledas ner i regnbäddar och skåldiken innan det avleds i ledningar under marken.

Jämfört med idag förbättras kvaliteten på det dagvatten som avleds till Gamlebyån och inre Gamlebyviken.

Västervik Miljö & Energi AB förnyar ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten längs Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan, över Karl-Erik Månssons Torg och i Bondevägen ut mot Åbyvägen.

En ny avloppspumpstation kommer att sättas vid Bondevägen.

Tidplan

  • Entreprenadarbetet beräknas pågå från januari 2021 till och med juni 2022.
  • Entreprenör är AMA AB (Allt i Mark & anläggning i Sydsverige AB).

För framkomligheten innebär arbetet att:

  • Västerviksvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik från Åbyvägen mot Torget under en stor del av byggskedet.
  • Västerviksvägen, Karl-Erik Månssons Torg och anslutande parkeringsytor ska hållas öppna under sommaren, 15 juni – 15 augusti.
  • Kollektivtrafiken kommer att ledas om med tillfälliga busshållplatser och justering av tidtabeller.

Kontaktpersoner

Västerviks kommun

Projektledare Västerviks kommun, projekteringsingenjör, enheten för Samhällsbyggnad, Christer Sneitz, christer.sneitz@vastervik.se 0490-25 70 72

Västervik Miljö & Energi AB

Projektledare Västervik Miljö & Energi, VA-ingenjör Elisabet Larsson elisabet.m.larsson@vastervik.se 0490-25 70 77

AMA

Kontaktperson AMA, Carl Olsson, carl@amaab.se

Nystart Västerviksvägen vecka 11

2022-03-10

Projektet i Gamleby med att förnya VA-ledningar och omgestalta Västerviksvägen har pausats under vintern. Entreprenören AMA AB har nu meddelat att arbetet återupptas igen vecka 11. Innan vinterup...

Västerviksvägen, tidplan t.o.m vecka 43

2021-10-01

Arbetena på Västerviksvägen är framme vid korsningen Västerviksvägen/Åbyvägen. Biltrafik når Pressbyrån och Q-star norrifrån från torget. Motorsport nås via Trädgårdsgatan. Under vecka 40 grävs det&nb...

Karta Västerviksvägen

Grävstart Västerviksvägen

2021-03-08

Måndag 8/3 påbörjas grävarbeten vid Gamlebyån. Västerviksvägen stängs av för genomfartstrafik från Åbyvägen till Järnvägsgatan från kl 07:00. Endast boende, utryckningsfordon, besökare till verksamhet...

vatten

Projekt Västerviksvägen, Gamleby

2020-12-18

Västerviks kommun gör en omgestaltning av Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan för att knyta samman Gamleby köpcentrum med Torget. Entreprenadarbetet beräknas pågå från januari 2021 till och me...

Sidan senast granskad den 10 mars 2022
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB