Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vid kontakter med oss förekommer det ofta att personuppgifter överlämnas. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. De kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckning och identifierbara foton.

Västervik Miljö & Energi är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som lämnas till oss. Du lämnar dina personuppgifter via brev, e-post, blanketter, formulär, telefon, sms etc. i samband med beställning eller köp av tjänst, avtalsskrivning, intresseanmälan, kundserviceärenden eller annan brevväxling. Vi kan också få personuppgifter från allmänt tillgängliga källor och offentliga register.

Vår hemsida använder cookies/kakor för att det ska fungera på rätt sätt. Vi kan även samla in information som används för statistiska syften men där besökaren förblir anonym.

Vår policy

Vår policy är att behandla personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att personuppgifter alltid behandlas på laglig grund. Personuppgifter som kan anses känsliga behandlas enbart om särskilda skäl finns. Vi efterfrågar endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser och överenskommelser.

Ändamål

Västervik Miljö & Energi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål som baseras på avtal, rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller intresseavvägning. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst och att fakturera kunden för det, att lämna information om tjänsten och om vår verksamhet. Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Om våra kunders personuppgifter, exempelvis fotografier från evenemang, används i marknadsföringssyfte eller på sociala medier, görs det inte utan den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan återkallas.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annan del inom koncernen Västerviks kommun, eller till någon av våra samarbetspartner, för att fullfölja något av de ändamål som Västervik Miljö & Energi annars hade haft att utföra. Vi lämnar bara ut personuppgifter om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda. Vi lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga aktörer eller till någon utanför EU eller EES.

Lagring av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge det än nödvändigt för att fullfölja våra uppdrag och ändamål.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran, och legitimering, kostnadsfritt få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Västervik Miljö & Energi. Var och en har rätt att begära rättelse av egna personuppgifter som är felaktiga.

Kontakt

Frågor gällande något av ovanstående kan ställas till vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud.vmeab@vastervik.se

Konsumenträtt

Om du tycker att vi inte uppfyller Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Information om hur du går tillväga hittar du under

Konsumenträtt

Bakgrund

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). Denna information beskriver hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya lagstiftningen.

Sidan senast granskad den 7 juli 2022
Innehållsansvarig: Rickard Wester