Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi (VMEAB) består av sju huvudprocesser: Avfall & Återvinning, Vatten, Elnät, Elhandel, Fjärrvärme,Stadsnät och Entreprenad.

Som stöd finns en gemensam marknads- och kundserviceenhet samt ledning och stab. Totalt är vi cirka 160 anställda. Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

Historik

Västerviks Värmeverk AB och kommunens renhållningsverk bildade tillsammans det nya bolaget Västervik Miljö & Energi AB 2005. Verksamheten bestod då av två delar. Den ena delen var fjärrvärmeproduktion och -distribution inom Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Den andra delen var insamling och återvinning av avfall. Sedan 1984 har energi återvunnits ur industri- och hushållsavfall. Övriga bränslen är biobränsle och olja. 

1 januari 2011 tillkom tre verksamheter i bolaget: Elnät, Stadsnät och Vatten. 

Elnätet drivs på uppdrag åt systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB med anor ända tillbaka till år 1897. Stadsnätsverksamheten startade år 1990 inom dåvarande Västerviks Kraft Elnät AB. Affärsområde Vatten tillhörde tidigare Västerviks kommun. 

Elnät utvecklar och underhåller elnätet i Västerviks Krafts koncessionsområde och säljer konsult- och servicetjänster inom det egna kompetensområdet. Elnät har även ansvar för gatubelysningen i hela Västerviks kommun.

Affärsområde Vatten utvecklar och underhåller de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Västerviks kommun. Årligen produceras 3 miljoner m3 dricksvatten och 4,5 miljoner m3 avloppsvatten renas. 

2012 tog bolaget över Västerviks kommuns Gata-/Park-/Transportenhet. Affärsområdet har fått namnet Entreprenad hos Västervik Miljö & Energi. På vår hemsida hittar du information som rör affärsområde Entreprenad under ingången Gator och parker i toppmenyn. 

Från och med 2016 säljer vi el genom en nystartad elhandelsverksamhet inom bolagets kundservice- och marknadsavdelning, och från januari 2018 ansvarar vi för den lokala biogasproduktionen. 

Sidan senast granskad den 15 mars 2018
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB