Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Företaget

Västervik Miljö & Energi (VMEAB) består av sju huvudprocesser: Avfall & Återvinning, Vatten, Elnät, Elhandel, Fjärrvärme,Stadsnät och Entreprenad.

Som stöd finns en gemensam marknads- och kundserviceenhet samt ledning och stab. Totalt är vi cirka 170 anställda. Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

Historik

Västerviks Värmeverk AB och kommunens renhållningsverk bildade tillsammans det nya bolaget Västervik Miljö & Energi AB 2005. Verksamheten bestod då av två delar. Den ena delen var fjärrvärmeproduktion och -distribution inom Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Den andra delen var insamling och återvinning av avfall. Sedan 1984 har energi återvunnits ur industri- och hushållsavfall. Övriga bränslen är biobränsle och olja. 

1 januari 2011 tillkom tre verksamheter i bolaget: Elnät, Stadsnät och Vatten. 

Elnätet drivs på uppdrag åt systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB med anor ända tillbaka till år 1897. Stadsnätsverksamheten startade år 1990 inom dåvarande Västerviks Kraft Elnät AB. Affärsområde Vatten tillhörde tidigare Västerviks kommun. 

Elnät utvecklar och underhåller elnätet i Västerviks Krafts koncessionsområde och säljer konsult- och servicetjänster inom det egna kompetensområdet. Elnät har även ansvar för gatubelysningen i hela Västerviks kommun.

Affärsområde Vatten utvecklar och underhåller de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Västerviks kommun. Årligen produceras 3 miljoner m3 dricksvatten och 4,5 miljoner m3 avloppsvatten renas. 

Från och med 2016 säljer vi el genom en nystartad elhandelsverksamhet inom bolagets kundservice- och marknadsavdelning, och från januari 2018 ansvarar vi för den lokala biogasproduktionen. 

Sidan senast granskad den 7 juli 2022
Innehållsansvarig: Rickard Wester