Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vi är certifierade

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2022-07-07

Som elhandelsbolag uppfyller vi på Västervik Miljö & Energi nu arton kundlöften framtagna av branchorganisationen Energiföretagen Sverige, löften som ofta går längre än vad lagen kräver och gör det lättare, tryggare och tydligare för dig som kund att teckna elavtal och köpa el.

Certifieringen Schysst elhandel är ett bevis och en garanti för att vi verkligen är en pålitlig elhandlare och att du som kund är i goda händer.

Med Schysst elhandel gör vi det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs, bland annat ska vara tydligt vad du köper och vad det innebär. Till exempel ska prisinformationen vara tydlig och särskild hänsyn tas till utsatta kunder.

Vad är Schysst elhandel?

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från

elbranschen vill man stärka förtroende för branschen som helhet. Företaget som tar hand om certifieringsprocessen är DNVGL. Ett oberoende, ackrediterat certifieringsföretag. De utfärdar
certifikaten och kontrollerar att certifierade företag lever upp till de uppställda kraven.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB