Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Klimatbokslut 2019

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2020-10-23

Klimatbokslutet för 2019 visar att Västervik Miljö & Energi AB har minskat sin klimatpåverkan motsvarande 7 186 varv runt jorden med bil.

Det långsiktiga arbetet för att bolaget skall bli klimatpositivt enligt den internationellt erkända beräkningsmodellen Greenhouse Gas Protocol har gett stort resultat på hela verksamheten.

Övergång till biogas-, biodiesel- och eldrivna fordon, produktion av fjärrvärme, el och biogas är några faktorer som bidrar till det positiva resultatet.

– Vi är jättestolta att vi kommit så här långt i vårt klimat- och miljöarbete. Redan nu är vi faktiskt klimatpositiva, säger Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig på Västervik Miljö & Energi AB.

Om man ekonomiskt värderar Västervik Miljö & Energi AB:s bidrag till undviken klimatpåverkan med samma beräkningsmodell som Trafikverkets expertgrupp ASEK tagit fram, så motsvarar de undvikna utsläppen under 2019 ett totalt värde på hela 343 miljoner kronor.

– Klimatbokslutet är ett kvitto på att vårt långsiktiga miljöarbete ger resultat. För oss är det en tydlig motivation att fortsätta satsa och bli ännu mer klimatpositiva. Samtidigt är vi helt beroende av att våra kunder hjälper oss, om vi ska fortsätta att vara klimatpositiva. Fjärrvärme och biogas är två viktiga områden som bidrar till det positiva resultat vi hittills uppnått. Om fler använder biogas eller fjärrvärme så blir vår klimatpåverkan också mindre, förklarar Rickard Wester.

Den 29 juni startar en lokal informationskampanj om Klimatbokslutet. I samband med kampanjen vill Västervik Miljö & Energi AB hitta goda lokala exempel genom en tävling – Klimathjältar.

Alla beräkningsunderlag och en komplett redovisning av Klimatbokslut 2019 för Västervik Miljö & Energi AB finns att ta del av på sidan minmiljo.se

Läs mer om klimatbokslutet via denna länk

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB