Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks stadsnät utökar satsningen på VillaFiber!

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2013-12-13

Västervik Miljö & Energi AB har fått klartecken att fortsätta utbyggnaden av VillaFiber i Västerviks stad och i hela övriga Västerviks kommun. Ett pilotprojekt har visat att intresset för anslutning till VillaFiber är stort. Nu drar vi igång en storskalig mångmiljonsatsning i hela kommunen.

Nu har alla avtal tecknats som krävs för en storskalig satsning i hela kommunen. 

Det innebär att utbyggnaden av VillaFiber kan intensifieras. Det har kommit in över 130 beställningar och fler är på gång efter påskrivna markavtal.

Stadsnätet erbjuder ett ”öppet fibernät”, vilket innebär att fastighetsägaren kan välja bland flera etablerade operatörer, exempelvis Tele2, Viasat, ComHem eller Bredbandsbolaget. Eftersom VillaFiber byggs där det finns störst intresse så är det viktigt att din intresseanmälan registreras på hemsidan ”Fiber till alla”, www.fibertillalla.se.

– Det viktigaste med vårt koncept, ”öppet nät”, är att vi som nätägare ser till att du fritt kan välja och byta bland de valbara operatörerna, såväl nu som i framtiden.

Nätet är neutralt eftersom vi själva inte säljer några tjänster i nätet, säger Mee Särneroth, affärsområde Stadsnät.

Västerviks stadsnät samverkar med TjustNet för hela kommunens bästa. TjustNet är namnet på Västerviks kommuns satsning på fiberutbyggnad.

– Flera aktörer förutom Västerviks stadsnät bygger fibernät i kommunen. Det bidrar till en sund konkurrens och att vi snabbare gemensamt når målet i bredbandsstrategin, som innebär att 90% av kommunens hushåll och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100Mbit/s år 2020, till en likvärdig kostnadsnivå som i andra delar av landet, avslutar Mee Särneroth.

Kontaktuppgifter:
Mee Särneroth, 0490-25 71 51, mee.sarneroth@vastervik.se
Affärsområdeschef, Stadsnät

Per Allerth, 0490-25 70 88, per.allerth@vastervik.se
VD, Västervik Miljö & Energi AB

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB