Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Perfluorerade alkylsyror

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2014-02-13

Under måndagen slog livsmedelverket larm om att perfluorerade alkylsyror kan förekomma i vårt dricksvatten och landets vattenproducenter uppmanades att undersöka detta. Perfluorerade alkylsyror bildar vattenavstötande ytor och används vid tillverkning av funktionstyger, skidvallor mm. Ämnena ingår även i brandskum, vilket misstänks vara den huvudsakliga källan till spridning i miljön. 

Undersökningar genomförs för säkerhetsskull

Västervik Miljö & Energi kommer att följa Livsmedelsverket rekommendationer och starta en undersökning och genomföra provtagning för att kontrollera om det finns spår av perflourerade alkylsyror i våra vattentäkter. Det finns ingen större anledning att oroa sig i Västervik. De platser man har funnit så kallade perfluorerade alkylsyror finns i nära anslutning till flygplatser och större brandövningsplatser så som Kallinge i Ronneby kommun (en av försvarets flygflottiljer) och Uppsala (Arlanda). Anledningen till att det har påträffats på de här platserna är att det kontinuerligt genomförts stora brandövningar med stora mängder skum där. De perfluorerade alkylsyrorna är förbjudna sedan 2008.  

Enligt livsmedelsverket hemsida går informationen i korthet ut på att vattenproducenter uppmanas att ta reda på;

- om det finns brandövningsplatser i närheten av grundvattentäkter
- om det vid dessa övningsplatser använts brandskum som innehåller högfluorerade ämnen
- hur markförhållandena ser ut eftersom det kan påverka hur stor risken är att ämnena kan nå grundvattnet

För dig med egen brunn

För alla personer med enskilda brunnar, de som inte är kopplade till kommunalt vatten, är rådet att de kontaktar kommunen för besked om brunnen ligger i ett område som kan ha förorenats av brandskum från brandövningsplatser.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB