Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för frågor kring torg och gator

Trafikplanering

Bruno Nilsson
0490-254067

Västerviks kommun
Bruno Nilsson
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kundservice Västervik Miljö & Energi AB
Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Kontaktperson

Monica Johansson 
0490-25 71 94

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Övergiven bil

Då och då står bilar parkerade längre tid än det är tillåtet. Ibland lämnas de helt åt sitt öde. Kommunen har möjlighet att enligt lag hämta övergiva bilar och skrota dem. 

Det kallas för ett flytt av fordons ärende. Det sker med stöd av Lag om flyttning av fordon och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Kommunen har också rätt att flytta fordon en kort bit, om de till exempel står i vägen för något vägarbete som ska ske.

Vad räknas som fordon?

I Lag (1982:129) om flyttning av fordon, står att ett fordon är:
Varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor.

Vem anmäler en bil som stått länge?

Vem som helst kan meddela kommunen om en övergiven bil. Vi får sedan leta reda på en ägare för att gå vidare. Ibland står fordonet på någon annans mark. Då är det markägaren som måste meddela att de vill få bort fordonet.

Vi kan nästan aldrig hämta fordonet samma dag. Lagen säger att ägaren ska ha möjlighet att själv hämta sin bil. Det gäller inte om bilen bedöms vara skrot. Då blir kommunen ägare av bilen direkt och hämtning kan beställas.

Handläggning

Du anmäler ett övergivet fordon till Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Anders Norell

Kontakt för frågor kring torg och gator

Trafikplanering

Bruno Nilsson
0490-254067

Västerviks kommun
Bruno Nilsson
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kundservice Västervik Miljö & Energi AB
Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Kontaktperson

Monica Johansson 
0490-25 71 94

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)