Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snöröjningskartan

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kartan visar vilka gator/vägar som Västervik Miljö & Energi snöröjer på uppdrag av Västerviks kommun och vilken prioritering de har.

Gator som har blå markering eller ingen markering alls snöröjs ej på uppdrag av Västerviks kommun.

Teckenförklaring Snöröjningskarta

GRÖN: Prioriterad gata. Snöröjningen startar när snötäcket uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.
RÖD: Ej prioriterad gata. Snöröjningen startar när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter. 
BLÅ: Gata snöröjs av trafikverket 
GUL: Gång och cykelbana, snöröjs av Västervik Miljö & Energi

Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.

Sidan senast granskad den 28 oktober 2021
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB