Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation om vinterväghållningen. 

Snörapporten 2019-01-16

2019-01-16

Vi har under morgonen halkbekämpat. Västervik Saltning av stora leder med start kl. 04.00 Sandning på Gränsö, Ytterhultsvägen, Händelöp, Åldersbäck, stora parkeringar samt vissa lokalgator. Gunne...

Snörapporten 2018-01-14

2019-01-14

Vi har under morgonen jobbat i nästan hela kommunen och vi har  just nu ett 20tal maskiner som är ute och framför allt halkbekämpar. Västervik-Saltning stora leder start  04.00 Sandning gång...

Snörapporten 20190110

2019-01-10

Västervik, Gamleby saltning från 05:00 genomfarter och en del lokalgator. Gamleby sandning korsningar och backar. Överum plogning samt sandning av prioriterade gator. Gunnebo & Gamleby sandni...

Snörapporten 2018-12-21

2018-12-21

Vi har under morgonen och förrmiddagen fått nederbörd som fryser på kalla vägar och skapar halka, vi har nu ett tiotal maskiner som är ute och halkbekämpar Gamleby-saltning under morgonen Överum, Ukna...

Snörapporten 2018-12-19

2018-12-19

Temperaturen förväntas stiga några dagar vilket kan medföra en ökad risk för halka. Saltning Gamleby och Västervik på genomfarter under natten Västervik- Sandning, Västralund och saltning på loka...

Snörapporten 2018-12-17

2018-12-18

Vi har c:a 30 maskiner ute och jobbar runt i kommunen. Plogning har skett eller pågår i Totebo, Hjorted, Blankaholm, Gamleby, Edsbruk, Ukna, Storsjö, Överum med efterföljande sandning vid behov. I Väs...

Snörapporten 2018-12-14

2018-12-14

Plogning på följande orter under natten och morgonen: Gamleby, Edsbruk,Gunnebo,Totebo,Hjorted,Ankarsrum Överum: Sandning av prioriterade gator. Plogning och sandning av gång och cykelvägar. Västervik:...

Snörapporten 2018-12-13 del 2

2018-12-13

Västervik -Saltning stora leder påbörjas vid 15.30 Prognosen pekar på en del snö till under kvällen, vissa områden måste eventuellt plogas under fredag morgon, framförallt närmast kusten til...

Snörapporten 2018-12-13

2018-12-13

Sandning på busshållsplatser och parkeringar i Västervik , samt vissa gång och cykelvägar. Vi har under morgonen saltat stora leder i Västervik och Gamleby med start 04.00  

Snörapporten 2018-12-06

2018-12-06

Västervik,Gamleby: Saltning stora leder start 04.00 Västervik: Sandning i centrum start 07.00

Sidan senast granskad den 28 november 2018
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Vanliga frågor

 • Vem ansvarar för snöröjningen?

  Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen. Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks Kommun. Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling.

 • När kommer plogbilen?
  • Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.
  • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar.
  • För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.
  • Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.
  • Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar.
 • Varför lämnas vallar vid tomtinfarten?

  För att vi ska hinna med alla områden finns inget annat alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen orsakats av plogbilen.

 • Vem ansvarar för att skotta gångbanan?

  Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafikanten nödvändigt utrymme utanför fastigheten. Detta är fastställt i kommunens författning: Åläggande om gångbanerenhållning mm, som antogs av kommunfullmäktige 1995-12-21.

  Om det inte finns någon tydlig gräns mellan körbanan och gångbanan, anses gångbanan vara ett 2 meter brett område utanför fastigheten. Gångbanan och fastighetens tillfart är fastighetsägarens ansvar även om plantering eller liknande finns mellan körbanan och fastigheten. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta, har fastighetsägarna ansvar för halva bredden var. 

 • Vems ansvar är det att skotta fram brevlåda och sopkärl?

  Att skotta fram postlåda och sopkärl är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen.

 • Varför plogas snö tillbaka när jag har skottat gångbanan eller trottoaren utanför min fastighet?

  Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna. Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

 • Vem ansvarar för snö från tak?

  Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is. Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som hasar ner på fotgängare.

 • Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

  För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun