Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation om vinterväghållningen. 

Snörapporten 2019-02-08

2019-02-08

Under torsdag och fredag har vi kört bort snöhögar i korsningar och på parkeringar i Västervik samt några fler platser. Maskiner har jobbat med sandning på gång och cykelvägar löpande under både torsd...

Snörapporten 2019-02-06

2019-02-06

Västervik Saltning på stora leder med start 04.00. Sandning på gång och cykelvägar samt parkeringar. Provkörning av snöslunga på Folkparksvägen och Perugatan vilket medför stopp i trafiken. Gamle...

Snörapporten 20190205

2019-02-05

Västervik: Saltning av stora leder med start 04:00 Bortforsling av snöhögar i korsningar, kring skolor och parkeringar. Arbete med att få undan smältvatten pågår. Gunnebo: Bortforsling av snö på bussg...

Snörapporten 2019-02-04

2019-02-04

Sandning pågår i Västervik, Gamleby och Loftahammar.I första hand prioriterade gator, korsningar och backar men även lokalagator i mån av tid. Därefter kommer vi påbörja röjning av korsningar och köra...

Snörapporten 20190131

2019-01-31

Under dagen har vi sandat gång och cykelvägar i Västervik, i övrigt inga åtgärder.

Snörapporten 2019-01-30

2019-01-30

Västervik Saltning av stora leder med start kl.16.00 den 29/1 och start kl 04.00 den 30/1. Plogning och sandning vissa gångbanor i norra stadsdelen och  framförallt långa cykelstråk. Sandnin...

Snörapporten 2019-01-29

2019-01-29

Sandning pågår i flera orter bla, Loftahammar, Gamleby, Västervik och Överum, i första hand på gång och cykelvägar men även på lokalgator i korsningar och backar. Saltning av stora leder/genomfar...

Snörapporten 2019-01-25

2019-01-25

Västervik:Veckan har varit kall med stabilt väderläge, vi har mycket kalla vägbanor -10c.Under veckan som varit har vi sandat gång och cykelvägar, parkeringar samt busshållsplatser.Vi har saltat stora...

Snörapporten 20190117

2019-01-17

Västervik: Samtliga gång och cykelvägar sandades under kvällen den 16/1 Gamleby: Sandning samtliga områden 17/1 start 05.00 Blackstad: Sandning kvällen 16/1 Överum: Gång och cykelvägar plogade och san...

Snörapporten 2019-01-16

2019-01-16

Vi har under morgonen halkbekämpat. Västervik Saltning av stora leder med start kl. 04.00 Sandning på Gränsö, Ytterhultsvägen, Händelöp, Åldersbäck, stora parkeringar samt vissa lokalgator. Gunne...

Sidan senast granskad den 28 november 2018
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Vanliga frågor

 • Vem ansvarar för snöröjningen?

  Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen. Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks Kommun. Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling.

 • När kommer plogbilen?
  • Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.
  • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar.
  • För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.
  • Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.
  • Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar.
 • Varför lämnas vallar vid tomtinfarten?

  För att vi ska hinna med alla områden finns inget annat alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen orsakats av plogbilen.

 • Vem ansvarar för att skotta gångbanan?

  Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafikanten nödvändigt utrymme utanför fastigheten. Detta är fastställt i kommunens författning: Åläggande om gångbanerenhållning mm, som antogs av kommunfullmäktige 1995-12-21.

  Om det inte finns någon tydlig gräns mellan körbanan och gångbanan, anses gångbanan vara ett 2 meter brett område utanför fastigheten. Gångbanan och fastighetens tillfart är fastighetsägarens ansvar även om plantering eller liknande finns mellan körbanan och fastigheten. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta, har fastighetsägarna ansvar för halva bredden var. 

 • Vems ansvar är det att skotta fram brevlåda och sopkärl?

  Att skotta fram postlåda och sopkärl är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen.

 • Varför plogas snö tillbaka när jag har skottat gångbanan eller trottoaren utanför min fastighet?

  Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna. Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

 • Vem ansvarar för snö från tak?

  Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is. Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som hasar ner på fotgängare.

 • Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

  För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB