Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Avspärrning för vägarbete

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd.

Du behöver göra två ansökningar när du ska gräva på allmän mark:

  • Grävtillstånd

Du skall utföra arbetet enligt kommunens anvisningar Att gräva i allmän mark 

  • Trafikanordningsplan (TA-Plan)

Kommunen har tagit ett beslut att följa riktlinjerna från SKL (Sveriges kommuner och landsting) angående TA-Planer. Arbete på väg 

Dessa tillstånd skall sökas minst 5 arbetsdagar innan planerad arbetsstart.

Viktigt att veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du också veta var alla ledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa ledningar och du kan bli skadeståndsskyldig.

Du kan börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.se

Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet och TA-Plan. Det är alltid du som ska gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen.

Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen, se relaterade dokument. Det gäller bland annat delar av centrala Västervik och Gamleby. För att ansöka om tillstånd till markingrepp i eller vid fornlämning, följ länken till Länsstyrelsen under relaterade länkar.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren. Det kan antingen vara en privat fastighetsägare eller till Västerviks kommun (Bostadsbolaget, Tjustfastigheter eller Samhällsbyggnadsenheten).

Du behöver dispens för att gräva i naturreservat

Om du vill gräva i något av våra naturreservat behöver du i regel dispens från reservatsföreskrifterna. Det söker du hos länsstyrelsen eller hos Västerviks kommun, beroende på vem som fattat beslut om reservatet.

Här kan du se reservatens utbredning, bestämmelser samt var du ska söka dispens.

Ansökan om Grävtillstånd och TA-Plan

Läs igenom "Guide för att söka grävtillstånd och TA-plan" under relaterade länkar, innan du fyller i ansökan. Ansökan gör du via vår e-tjänst, Grävtillstånd. Du klickar på länken under "Relaterade länkar" och skapar ett konto, om du inte redan har ett. Sen loggar du in och ansöker om det som krävs. 

Dessa tillstånd skall sökas minst 5 arbetsdagar innan planerad arbetsstart.  

Sidan senast granskad den 13 maj 2020
Innehållsansvarig: Thomas Almqvist

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB