Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beläggningsarbeten på Storgatan i Västervik vecka 23

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2021-06-01

Under vecka 23 utför Skanska, på uppdrag av Västervik Miljö & Energi, beläggningsarbeten på hela Storgatan (mellan Hamngatan och Kvarngatan) i Västervik.

För att göra vissa asfalterings- och beläggningsarbeten krävs specialmaskiner som hyrs in från andra delar av landet. Maskinerna är endast är lediga vissa tider. Därför har vi inte kunnat styra vilken vecka beläggningsarbetet skall ske.

I tidsplanen nedan har vi dock gjort vårt yttersta för att arbeta med så stor hänsyn som möjligt och störa trafik och fotgängare så lite som möjligt. Vi förstår dock att det kommer att ställa till viss oreda på platsen och tackar för visad hänsyn och förståelse.

Vecka 22

  • Under vecka 22 gör vi endast förberedande arbeten.
  • Både biltrafik och gångtrafik kan passera.

Vecka 23

9 juni klockan 18.00

  • Vi startar fräsning av gatan inför ny asfaltering.
  • Biltrafik kan ej köra på gatan. 
  • Gående kan passera på trottoaren.

10 juni 

  • Under dagen görs mindre förberedelser inför asfaltering, men inget som bör påverka trafiken.
  • Klockan 18.00 startar vi asfaltering. Arbetet pågår under natten.

11 juni

  • Gatan öppnas upp som vanligt på morgonen den 11 juni och är då öppen som vanligt för både biltrafik och gående.

Målning

Trafikmålning (till exempel) parkeringsrutor på gatan kommer att ske efter att beläggningsarbetena är avslutade. Målningen beräknas starta vecka 24.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB