Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förnyelse av fjärrvärmeverket i Gamleby

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Fjärrvärmeverket i Gamleby

Västervik Miljö & Energi AB har för avsikt att modernisera fjärrvämeverket i Gamleby för att ge bättre förutsättningar för en effektiv och ännu miljövänligare fjärrvärmeproduktion. Den nya anläggningen kommer att klara hårdare miljökrav gällande utsläpp till luft och vatten.

Idag består anläggningen av en biobränslepanna som eldar skogsflis samt en oljepanna. Den nya anläggningen kommer att bestå av två nya biobränslepannor som kommer elda skogsflis. Befintlig oljepanna kommer att byggas om till att kunna elda bioolja. Därmed kommer anläggningen bli helt fossilbränslefri. Då de nya pannorna blir effektivare kommer antalet bränsletransporter att minska något.

Anläggningen kommer att byggas om i tre etapper, först byggs ett nytt hus för en av pannorna därefter rivs den befintliga pannan i byggnaden som ska stå kvar och slutligen byggs en ny panna i samma byggnad. Projektet beräknas att starta sommaren 2020 och vara klart under sommaren 2022.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB