Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bli fjärrvärmekund

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Fjärrvärme är ett smart miljöval för att värma din fastighet. Väljer du fjärrvärme får du en enkel, ekonomisk, trygg och bekväm värmekälla som nästan helt sköter sig själv. Du får ett jämnt och behagligt inomhusklimat och det finns alltid varmvatten i kranen – oavsett hur kallt det är ute.

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och sedan pumpas ut i ett rörsystem. Din fastighet kopplas till fjärrvärmenätet med två anslutningsrör från gatan in i huset. En fjärrvärmecentral, som kan ställas på golvet eller hängas på väggen, kopplas ihop med det vattenburna värme- och varmvattensystemet som redan finns i fastigheten. 

Fördelar med fjärrvärme

  • Låg driftkostnad
  • Miljövänlig värme
  • Ljudlös värme
  • Friskare utomhusluft
  • Inga problem med sot eller rök
  • Bekvämt uppvärmnings- alternativ 

Miljö

Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Den lokala miljön påverkas också positivt: Luftens innehåll av skadliga partiklar minskar betydligt, och man kan utnyttja energin i brännbart avfall och spill från skogsavverkning
Det är bra för miljön att ha en central anläggning som producerar värme. Där får man en hög energiutvinning och det finns effektiva reningsmetoder. Dessutom finns stränga begränsningar för utsläpp och tydliga krav på miljörapportering.

Fjärrvärmens miljöpåverkan beror förstås på vilket bränsle som används. I Västervik kommer värmen i huvudsak från avfall och flis. I Ankarsrum och Gamleby kommer merparten av värmen från flis.

Kraftvärmeverket i Västervik producerar både el och fjärrvärme.

Enkelt och driftsäkert

Fjärrvärmecentralen som sitter i din fastighet behöver minimalt underhåll. Den är tyst i drift, ger varken rök eller lukt samt den tar obetydlig plats och kan oftast installeras där värmepannan suttit. 

Ekonomi

Fjärrvärme får ofta kritik för att man som kund blir låst till en leverantör. Det är i och för sig riktigt – men eftersom man inte kan välja mellan olika leverantörer är lagstiftningen hårdare runt fjärrvärme än andra energislag.

Fjärrvärme kan produceras från många olika bränslen – beroende på vilka bränslen som finns tillgängliga lokalt. Det ger flexibilitet och stabila priser för dig som kund.

Sidan senast granskad den 15 april 2020
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB