Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Prisalternativ trygg

Prisalternativet Trygg är framtaget för att passa kunder som önskar en mer förutsägbar fjärrvärmekostnad.

Effektpriset uppdateras i januari och ligger sedan fast i 1 år. 

  • Förutsägbar effektkostnad
  • Enklare att budgetera

Hör av dig till oss för rådgivning och mer information Tel nr: 0490-25 70 50


Fjärrvärmepriset består av

 

Priskomponenter företag
 

  • Effektpris

Effektpriset baseras på vart och ett av de tre senaste årens högsta effektuttag. Medelvärdet av dessa är debiteringsgrundande för det aktuella året.
Beroende på hur stort effektbehov fastigheten har ges rabatt på effektpriset.

  • Energipris

Energipriset är uppdelat i tre säsongspriser: vinter, sommar samt vår/höst. Priserna följer våra produktionskostnader. Du betalar ett lägre pris när värmen är billig att producera och ett högre pris när värmen är dyrare att producera.

  • Flödesavgift

Under perioden oktober till och med april gäller flödespris. Hur mycket kostnaden blir beror på hur väl fjärrvärmevattnet kyls i den egna fjärrvärmecentralen. En bra optimerad värmeanläggning ger en bättre avkylning av fjärrvärmevattnet vilket ger ett lägre flöde och därmed en lägre kostnad. För mer information angående flödesavgiften, klicka här

Sidan senast granskad den 19 december 2019
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB