Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information angående flödesavgiften

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Flödesavgiften syftar till att uppmuntra fjärrvärmekunderna till att ha en väl fungerande och effektiv värmeanläggning.

I fjärrvärmecentralen växlas värmen över till fastighetens eget radiatorsystem och till beredningen av tappvarmvatten. Om du har en låg returtemperatur utnyttjar du ditt fjärrvärmevatten på ett effektivt sätt, det vill säga att du utvinner en större mängd energi ur varje kubikmeter vilket ger ett lägre flöde.

En välskött värmeanläggning innebär en hög avkylning av vattnet och ett bättre värmeutbyte i din värmecentral. En hög avkylning betyder i sin tur att vi kan producera och leverera värmen effektivare. Dålig avkylning som ger höga flöden kan bero på många orsaker, exempelvis

  • Fel inställning av reglerutrustning för tappvarmvatten
  • Fel inställning av värmekrets och/eller
  • Fel inställning av ventilationskrets

Avgiften beräknas på vattenflödet under perioden oktober – april. Flödesavgift debiteras på flöden större än 16,5 m³/MWh (referensvärde). Detta innebär att välfungerande värmeanläggning inte har har flödesavgift. En regelbunden service hjälper dig att hålla värmeanläggningen effektiv och i gott skick.

Sidan senast granskad den 15 november 2019
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB