För installatörer
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

För installatörer

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När du skall arbeta med en fjärrvärmecentral i villa eller större fastigheter.

- Kontakta vår mätaransvarige innan fjärrvärmecentralen beställs
- Föranmälan till VMEAB skall göras i god tid, 3 arbetsdagar innan installation.
- Gällande regler och normer enligt Boverkets byggregler BBR, VVS-AMA
  samt AFS 1999:4, 2002:1, 2005:3, 2006:1, 2006:8
- Fjärrvärmens Tekniska bestämmelser F:101 och F:104 skall följas
  (www.svenskfjarrvarme.se)

De lokala bestämmelser avser de krav som Västervik Miljö & Energi AB ställer på kunden och dennes fjärrvärmeanläggning. Även bestämmelserna enligt ovan skall beaktas. Vid motstridigheter mellan olika dokument är det de lokala bestämmelserna som är gällande.

Ombesiktning

Vid de fall där ovan anvisningar inte följs utan att ombesiktning krävs, kommer vi att debitera denna kostnad till kunden (avtalspart för leverans).

Kostnad för ombesiktning är 1 600 kronor exklusive moms.

 

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)