Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Fjärrvärmepriset består av

 

 

 

 

Hela fjärrvärmepriset går att påverka

Ett av de starkaste önskemålen från våra kunder har varit att få en bättre uppfattning om vad man egentligen betalar för, hur man kan minska sina kostnader och att en investering i energieffektivisering ska få snabbt genomslag på fjärrvärmefakturan.

Effektpris

Effekt är hur mycket energi du använder under en viss tidsperiod. Det är effekten som styr hur mycket energi som behöver produceras vid varje tillfälle och därmed bestämmer hur stora produktionsanläggningar och hur kraftiga fjärrvärmeledningar vi behöver. Effekt som en del i priset återspeglar därmed våra kostnader bättre.

I vår prismodell använder vi oss av dygnsmedeleffekten, det vill säga dygnets energibehov delat med 24. Effekt är påverkbart precis som energi. Den högst uppmätta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna blir debiteringsgrundade för aktuell månad.

Energipris

Energidelen baserar sig på din faktiska energianvändning.

Vi har delat in året i tre säsonger (vinter: november till mars, vår/höst: april, oktober och sommar: maj till september) med olika priser, så att priserna bättre följer våra produktionskostnader. Vi har ett lägre pris när värmen är billig att producera, och ett högre pris när värmen är dyrare att producera.

Flödesavgift

Flödet är ett mått på hur mycket inkommande fjärrvärmevatten som går åt till att producera en viss mängd värmeenergi. Flödet visar anläggningens effektivitet. Vi mäter flödet i våra kunders fjärrvärmecentraler under perioden oktober till april. Flödesavgiften av ett styrmedel för att få ett effektivare värmesystem.

Vår prismodell infördes den 1 januari 2016.

Sidan senast granskad den 3 januari 2019
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB