Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fjärrvärme och miljön

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Fjärrvärme är bra för miljön och leder till minskad klimatpåverkan

Fjärrvärme är ett av de miljövänligaste uppvärmningsalternativen man som kund kan välja. Det är riktigt bra inom tätorter, där lokala luftföroreningar och emissioner kan ställa till det med både lokala och globala problem.

Miljön i Västervik har förbättrats avsevärt. Sedan fjärrvärmen introducerades för drygt 40 år sedan har luftkvaliteten förbättrats genom att emissioner från oljepannorna har försvunnit. Västervik Miljö & Energi jobbar hela tiden med att förbättra miljöprestandan på våra produktionsanläggningar.
För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden. Modellen som används för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av 
Energiföretagen Sverige i samarbete med bostadsorganisationerna.

Inom kort lägger vi upp Klimatbokslutet för 2019. Där kan du läsa om hur fjärrvärme och Västervik Miljö & Energi påverkar de globala utsläppen.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort ur fyra perspektiv:

  • Resursanvändning - beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.
  • Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
  • Övriga emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.
  • Procentandel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiföretagen.se

Resultat av miljövärdering av Västervik kommuns fjärrvärmenät 2019 (senast tillgängliga värden)

Resursanvändning

Västervik

Gamleby

Ankarsrum

Primärenergifaktor

0,13

0,17

0,17

Emission av växthusgaser

 

   

Förbränning (g CO2 ekv./kWh)

129 

28

23

Transport och produktion
av bränslen (g CO2 ekv./kWh)       

12

12

Bränslefördelning (%)

     

Avfall

 89    

Biobränsle

 9 95  96 

Olja

 2
Sidan senast granskad den 15 november 2019
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB