Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nytt landmärke i Västervik

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2022-04-27

Västervik Miljö & Energi planerar att ta ytterligare ett stort steg mot de Globala hållbarhetsmålen 2030. Målet är att Västervik ska få ett nytt landmärke i form av en 70 meter hög ackumulatortank. Ackumulatorn är en stor isolerad cylinderformad stålbehållare som kan liknas vid en jättetermos och ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.

Västerviks stad kommer i och med denna byggnation få en förnyad stadssiluett då den kommer att ses tillsammans med uppstickande byggnader som S:ta Gertruds kyrka, S:t Petri kyrka och vattentornet. Även från sjön kommer ackumulatortanken vara en byggnad som sätter prägel på staden. Den behöver därför formas omsorgsfullt och ses i sitt sammanhang. Allt i den byggda miljön hänger samman och påverkar vartannat. Ackumulatortanken kommer att utgöra en symbol för en hållbar stad som alltjämt utvecklas.

Ackumulatortanken har varit föremål för en kreativ gestaltningsprocess genom samverkan och dialog mellan olika aktörer och kompetenser. Utgångspunkt har varit platsens form och struktur, topografi och naturförhållanden, relation till sin omgivning, historiska märkesbyggnader, parker och olika byggnadsuttryck som speglar dess historia, särdrag och identitet.

Frågan om formens symmetri har också genomsyrat arbetet med gestaltningen. Västervik Miljö & Energi har under en längre tid processat gestaltningsfrågan utifrån framtagna kriterier. Med hjälp av arkitekter och ingenjörer och en bred intern referensgrupp har resulterat i ett förslag på gestaltning. Ackumulatortanken har givits ett modernt uttryck som samspelar med de byggnader som redan finns i stadens siluett. Tanken står för en miljömässig hållbarhet då förnyelsebara material används. Genom sin asymmetriska gestaltning speglar den hav och land ur olika perspektiv. En nattbelysning gör den till ett landmärke i sin kontext såsom sjömärket nattetid sprider ljus för sjöfarten.

Varför en ackumulatortank?

- Vi vill bygga ackumulatorn för att kunna lagra varmvatten som används då behovet av värme ökar. Det gör att vi får en effektivare fjärrvärmeproduktion, jämnare drift på pannorna och minskar behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången. Till exempel på morgontimmarna under kalla dagar, när många Västerviksbor använder stora mängder varmvatten samtidigt. Under nätterna när inte lika mycket varmvatten används, lagras det i ackumulatorn.

Ackumulatortanken skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och ökar leveranssäkerheten till våra kunder, säger Bengt Ankarvall, affärsområdeschef för fjärrvärme på Västervik Miljö & Energi.

Projektet är fortfarande i planprocessen. Går allt enligt plan beräknas ackumulatorn byggas intill Stegeholmsverket i Västervik och vara klar under vintern 2024.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB