Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Förnyelse av Gamleby värmeverk för fortsatt klimatsmart fjärrvärme

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2020-03-05

Mer miljövänligt, ökad driftsäkerhet, minskade underhållskostnader och minskat beroendet av fossilt bränsle. Det är målet med den beslutade investeringen i en förnyelse av Gamleby värmeverk.

 

Satsningen innebär en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion samt produktion av el. Målet är att öka produktionskapaciteten för biobränsle (skogsflis) samt ersätta fossil olja med bioolja. Detta kräver att den befintliga biobränslepannan byts och ersätts av två nya. För att få plats med en av de nya pannorna behöver även den befintliga byggnaden att byggas ut.

 

I och med investeringen kommer värmeverket utrustas med en generator som skapar möjlighet att producera förnybar el. På så sätt blir anläggningen mindre beroende av extern el. Den här utvecklingen ligger helt i linje med företagets hållbarhetsmål. Tidsplanen för projektet är satt till att starta i början 2020 för att slutföras under år 2022.

 

Gamleby värmeverk uppfördes i början av 80-talet och har under decennier försörjt Gamlebyborna med miljövänlig värme och varmvatten.

 

- Vi ser idag ökade drift- och underhållskostnader samtidigt som vi kommer att få svårt att möta framtida miljökrav. Vi strävar alltid att förbättra såväl miljö som långsiktig hållbarhet och investerar årligen stora belopp för att stärka vårt bolag och erbjuda våra kunder en trygg och miljövänlig fjärrvärme, säger Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, Västervik Miljö & Energi AB.

 

- Med den nya anläggningen säkrar vi framtida leveranser av miljövänlig fjärrvärme. Fjärrvärme är dock inte bara bekvämt och miljövänligt, det är även en mycket prisvärd uppvärmningsform, avslutar Bengt Ankarvall.

 

Västervik Miljö & Energi AB har som ett av sina verksamhetsmål att senast 2030-12-31 vara ett netto fossilbränslefritt och därmed klimatneutralt företag. Dessa aspekter stöds med investeringarna i en förnyelse av Gamleby värmeverk.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB