Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

Fjärrvärme

Din fjärrvärmecentral bör ses över och kontrolleras varje år för att inte oväntade skador eller fel ska uppstå.

Fjärrvärmecentralen i din fastighet tillhör dig. Du har också ansvaret för att den ska fungera tillfredsställande. Genom att regelbundet se över och kontrollera anläggningen kan du spara både tid och pengar, genom att förebygga de fel som kan uppstå. 

Vi på Västervik Miljö & Energi har tagit fram ett serviceavtal där vi tar hand om den kontroll och översyn som krävs. En väl intrimmad anläggning sänker dina värmekostnader.

Serviceavtalet

Genom att teckna ett serviceavtal med oss så får du:

 • Årlig kontroll av fjärrvärmecentralen.
 • Vid service och vissa reparationer slipper du betala arbetskostnaderna. 
 • Rabatterade priser vid åtgärdsbesök.

Serviceavtalet omfattar kontroll av värmeväxlare, kärl, ventiler samt injustering av temperaturnivåer, enligt följande:

 • Kontroll av returbegränsarventil.
 • Funktionskontroll och åtgärd av läckage på ventiler. 
 • Kontroll och åtgärd av läckage på anslutningar till armatur, tryck- och temperaturgivare.
 • Rengöring av filter vid behov.
 • Funktionskontroll av cirkulationspumpar, säkerhetsventiler för värmekrets och varmvattenkrets samt åtgärd av eventuella läckage.
 • Funktionskontroll av reglercentraler och reglerventiler.
 • Justering av varmvattentemperatur vid behov.
 • Kontroll av tryck- och temperaturmätare samt expansionskärl.
 • Beredskap året runt 24 timmar om dygnet
 • Kostnadsfri telefonsupport året runt 24 timmar om dygnet
 • Kostnadsfria åtgärdsbesök vardagar kl 07:00-16:00
 • Du får hjälp på plats med din fjärrvärmecentral kväller/nätter och helger mot ersättning.
 • Försäkring som täcker självrisken i hus- och hemförsäkring vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentralen och/eller i ditt värmesystem.

 

Intresseanmälan serviceavtal

Sidan senast granskad den 4 juni 2018
Innehållsansvarig: Stefan Karlsson

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun