Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Omfördelning av energiskatten - inga ökade kostnader för dig

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.

Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag.

För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Läs mer om energiskatten på el hos Skatteverket via länken under relaterade länkar.

Taxor

Här hittar du taxor och avgifter som rör elnätet. Taxor finns även som pdf-filer i länklistan till höger. 

Nätavgifter för lågspänning 2019

 

Huvudtariff Nät 

Mätar-säkring, ampere Lgh 3x16, 1x25* 16 20 25 35 50 63
Fast avgift/år 1300 3000 3875 5000 7375 10625 14325

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för två eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenhetens gemensamma behov. 

Rörlig avgift 19,5 öre/kWh. 

Energiskatt 43,38 öre/kWh

Tidstariff Nät  

Mätarsäkring i ampere 

80 100 125 160 200
Fast avgift/år 18375 23000 28750 36875 45875

Rörligt pris

26 öre/kWh Högpristid (HT) = måndag-fredag kl 06-22 under november-mars.

9 öre/kWh  Lågpristid (LT) = övrig tid.

Energiskatt 43,38 öre/kWh

Priserna är inklusive moms. 

 

Nätavgifter för effektkunder 2019 

 

 Tariff Hsp* Lsp*  Enhet 
 Fast avgift 40000  12800   kr/år
 Abonnemangsavgift 80 82   kr/kW, år 
 Högeffektsavgift 140 156   kr/kW, år
 Överuttag, reaktiv effekt  220 220   kr/kVAr, år 

 Rörlig avgift, nov-mars, 

 a) mån -fre kl. 06-22

 b) övrig tid

 Energiskatt 34,70 öre/kWh
 

a) 6,40

b) 5,00 

 

a) 8,40

b) 6,00 

 öre/kwh

*)Hsp = Högspänning

*)Lsp = Lågspänning

Priserna är exklusive moms. 

 

Övriga avgifter nät

Avgift i samband med ändring av mätarsäkring             500 kr/tillfälle
(Ev. materialkostnad tillkommer) 

Statliga avgifter för närvarande

Elberedskapsavgift                     56,25 kr/år

Elsäkerhetsavgift                        11,88 kr/år

Nätövervakningsavgift                   3,75 kr/år                   

Samtliga priser är inklusive moms (25%).

För ytterligare information, vänligen kontakta kundservice. 

Så mycket kostar anslutningen 

Det finns grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. 

Avgifterna gäller 16-25A från och med 2019-07-01.

 
Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)  Avgift (belopp exkl. moms) 
 0-200 meter  28 200 kr
 200-600 meter   28 200 kr + 241 kr/meter
 600-1200 meter  124 600 + 519 kr/meter
 1200-1800 meter  436 000 + 316 kr/meter

 

Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov. 

Grundprislista Anslutningens avstånd
  1-199 meter 200-599 meter
Servissäkring Serviskabel Grundavgift**
exkl. moms
Grundavgift**
inkl. moms
Grundavgift**
exkl. moms
Grundavgift**
inkl. moms
63 A Al 50 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
80-125 A Al 95 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
160 A Al 240 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
200 A Al 240 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert

 

Kompletterande anslutningsavgift vid utökning av befintlig anslutning

Vid utökning av serviskapaciteten offereras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas enligt Västerviks Krafts Elnäts kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Nätnyttoersättning

Västervik Miljö & Energi betalar nätnyttoersättning för inmatad el på nätet, oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte. Om ett försäljningsavtal har tecknats, ska du anmäla handelsbolagets balans- och leverantörs edielid till oss på Västervik Miljö & Energi snarast.

Nätnyttoersättning mikroproduktion: 6 öre/kWh.

Nätnyttoersättning inmatningskund: 1,4 öre/kWh.

 

Sidan senast granskad den 18 juni 2019
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Allmänna villkor-Elnät

Allmänna villkor för nätkunder, NÄT 2012 K (rev 2), privatkund (pdf, 136 kB)

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren  har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 N (rev), näringsidkare (pdf, 195 kB)

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 H (rev), högspänningskund (pdf, 148 kB)

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.3) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) har upphävts. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter via denna länk

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB