Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Taxor, avgifter 2018

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Omfördelning av energiskatten - inga ökade kostnader för dig

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.

Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag.

För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Läs mer om energiskatten på el hos Skatteverket via länken under relaterade länkar.

Taxor

Här hittar du taxor och avgifter som rör elnätet. Taxor finns även som pdf-filer i länklistan till höger. 

Nätavgifter för lågspänning 2018

 

Huvudtariff Nät 

Mätar-säkring,
ampere
Lgh
3x16,
1x25*
16 20 25 35 50 63
Fast avgift/år 1225 2775 3750 4775 7275 10450 14125

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för två eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenhetens gemensamma behov. 

Rörlig avgift 19,5 öre/kWh. 

Energiskatt 41,38 öre/kWh

Tidstariff Nät  

Mätarsäkring i ampere 

80 100 125 160 200
Fast avgift/år 17950 22375 28000 35500 44625

Rörligt pris

26 öre/kWh Högpristid (HT) = måndag-fredag kl 06-22 under november-mars.

9 öre/kWh  Lågpristid (LT) = övrig tid.

Energiskatt 41,38 öre/kWh

Priserna är inklusive moms. 

 

Nätavgifter för effektkunder 2018 

 

 Tariff
Hsp* Lsp*  Enhet 
 Fast avgift 40000  12800   kr/år
 Abonnemangsavgift 80 82   kr/kW, år 
 Högeffektsavgift 140 156   kr/kW, år
 Överuttag, reaktiv effekt  220 220   kr/kVAr, år 

 Rörlig avgift, nov-mars, 

 a) mån -fre kl. 06-22

 b) övrig tid

 Energiskatt 33,10 öre/kWh
 

a) 6,40

b) 5,00 

 

a) 8,40

b) 6,00 

 öre/kwh

*)Hsp = Högspänning

*)Lsp = Lågspänning

Priserna är exklusive moms. 

 

Övriga avgifter nät

Administrationsavgift i samband med inflyttning

Under ord. arbetstid                   250 kr/tillfälle  

Övrig tid                                    verklig kostnad

Ändring av mätarsäkring             500 kr/tillfälle
(Ev. materialkostnad tillkommer) 

Statliga avgifter för närvarande

Elberedskapsavgift                     56,25 kr/år

Elsäkerhetsavgift                         7,50 kr/år

Nätövervakningsavgift                   3,75 kr/år                   

Samtliga priser är inklusive moms (25%).

För ytterligare information, vänligen kontakta Kundservice. 

Så mycket kostar anslutningen 

Det finns grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. 

Avgifterna gäller 16-25A.

 
Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)  Avgift (belopp exkl. moms) 
 0-200 meter  22 100 kr
 200-600 meter   22 100 kr + 189 kr/m
 600-1200 meter  97 700 + 112 kr/m
 1200-1800 meter  164 900 + 167 kr/m

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Räkneexempel: En anslutning på 700 meter får som mest kosta 97 700 kronor + 100x112 kronor/meter = 108 900 kr.

Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov. 

Grundprislista Anslutningens avstånd
  1-199 meter 200-599 meter
Servissäkring Serviskabel Grundavgift**
exkl. moms
Grundavgift**
inkl. moms
Grundavgift**
exkl. moms
Grundavgift**
inkl. moms
63 A Al 50 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
80-125 A Al 95 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
160 A Al 240 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
200 A Al 240 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert

 

Kompletterande anslutningsavgift vid utökning av befintlig anslutning

Vid utökning av serviskapaciteten offereras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas enligt Västerviks Krafts Elnäts kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Nätnyttoersättning

Västervik Miljö & Energi betalar nätnyttoersättning för inmatad el på nätet, oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte. Om ett försäljningsavtal har tecknats, ska du anmäla handelsbolagets balans- och leverantörs edielid till oss på Västervik Miljö & Energi snarast.

Nätnyttoersättning mikroproduktion: 6 öre/kWh.

Nätnyttoersättning inmatningskund: 1,4 öre/kWh.

 

Sidan senast granskad den 4 juni 2018
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Allmänna villkor-Elnät

Allmänna villkor för nätkunder, NÄT 2012 K (rev), privatkund (pdf, 212 kB)

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 N (rev), näringsidkare (pdf, 273 kB)

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) har upphävts. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 H (rev), högspänningskund (pdf, 228 kB)

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.3) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) har upphävts. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter via denna länk

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)