Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Småskalig elproduktion, mikroproduktion

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi välkomnar småskalig elproduktion, mikroproduktion, av el. Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dig som vill börja producera din egen el.

Du hittar råd och regler nedan. Med egen elproduktion, så kallad mikroproduktion menar vi en elproduktionsanläggning som installeras i en anläggning med högst 63 Ampere huvudsäkring och 43,5 kW som högsta inmatningseffekt.

Anläggningen får inte heller producera mer el än den förbrukar under ett år. Om INTE samtliga av dessa kriterier uppfylls, kategoriseras anläggningen som en Inmatningskund. 

Förutsättningar för produktion

Undersök vilka förutsättningar som gäller:

 • Du bör överväga val av teknik,
 • undersöka tillståndskrav,
 • samt undersöka möjligheten till ersättning och bidrag.

Mer information om vad du bör tänka på Energimyndighetens webbplats. Glöm inte att kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för din elproduktion.

Installation och föranmälan

 • När du valt teknik kontaktar du en behörig elinstallatör.
 • Installatören gör en så kallad föranmälan om elproduktion samt skickar in blanketten "Anmälan om anslutning av mikroproduktion" till Västervik Miljö & Energi. Blanketterna hittar du under E-tjänster och blanketter till höger på sidan. 
 • När vi har fått in föranmälan undersöker vi förutsättningarna för att ansluta din produktion. Om vi behöver utföra något arbete på din anslutning till elnätet skickar vi även en offert för detta arbete.
 • Om du godkänner offerten skriver du under och returnerar det till oss.
 • Elinstallatören får ett medgivande om installation från oss och installationsarbetet kan börja. 

Färdiganmälan

 • När arbetet är klart skickar installatören in en färdiganmälan till oss på Västervik Miljö & Energi.
 • Mätarbyte behöver inte utföras.
 • Vi programmerar om elmätaren efter att vi fått in färdiganmälan. 

Ersättning

Västervik Miljö & Energi betalar ersättning, så kallad nätnyttoersättning för inmatad el på nätet. Du får detta oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte.

Villkor för anslutning av egen elproduktion

 • Ägaren av produktionsläggningen ansvarar för utrustningen,
 • Ägaren ansvarar för att driften sker på ett säkert sätt.
 • Elsäkerhetsfrågor regleras av Elsäkerhetsverket.
 • De Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 K/N kap 3) gäller och innebär att Västervik Miljö & Energi ska kontaktas innan installation påbörjas, och att allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör.

Utrustning och montage

Produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta och ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.

Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd. I vissa fall kan inkoppling ske via särskilt kontaktdon som är spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. Det är inte tillåtet med anslutning till gruppledning. Vi rekommenderar att enfasig elproduktion inte bör överstiga 3 kW.

Din produktionsanläggning ska inte under några som helst omständigheter kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät. Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.

Dokumentation

För vindkraftverk ska så kallad AMP-data finnas tillgänglig. För solceller krävs data för växelriktare. Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren. Hänvisning till tillverkarens hemsida är inte tillräckligt.

Avbrottsersättning

Rätt till ersättning vid strömavbrott föreligger inte avseende inmatningsabonnemang.

Sidan senast granskad den 24 september 2020
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB