Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nyanslutning, ändring

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vill du ansluta dig till elnätet? Gör din förfrågan till oss i god tid innan du önskar bli inkopplad. 

Vi behöver följande uppgifter av dig för att kontrollera förutsättningarna och skriva en offert:

  • Var fastigheten/byggnaden är belägen, bifoga gärna kartor och eventuella ritningar.
  • Hur stort abonnemang du vill ha. 

När du bestämt dig behöver du anlita en behörig installatör. Installatören ser till att samtliga handlingar kommer in till oss i god tid före byggstart.

Västervik Miljö & Energi AB arbetar på uppdrag av Västerviks Kraft Elnät AB. 

Avgifter sätts av Västerviks Kraft Elnät AB. Gällande avgifter och allmänna villkor hittar du i länklistan till höger.

I länklistan finns allmänna villkor för dig som är:

  • privatkund,
  • näringsidkare,
  • högspänningskund.

Ändring i din elinstallation

Vid de flesta typer av ändringar i din elinstallation, till exempel installation av värmepump eller utökning av anläggningen krävs det att en behörig installatör anlitas. Installatören måste i sin tur kontakta oss och inhämta tillstånd, innan vissa typer av arbeten får påbörjas.

Vid servisändringar, exempelvis flyttning av mätare som sitter inomhus, är kravet att mätaren placeras utomhus i ett fasadmätarskåp. 

Sidan senast granskad den 29 mars 2019
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Allmänna villkor-Elnät

Allmänna villkor för nätkunder, NÄT 2012 K (rev 2), privatkund (pdf, 136 kB)

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren  har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 N (rev), näringsidkare (pdf, 195 kB)

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 H (rev), högspänningskund (pdf, 148 kB)

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.3) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) har upphävts. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter via denna länk

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB