Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nyanslutning, ändring

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vill du ansluta dig till elnätet? Gör din förfrågan till oss i god tid innan du önskar bli inkopplad. 

Vi behöver följande uppgifter av dig för att kontrollera förutsättningarna och skriva en offert:

  • Var fastigheten/byggnaden är belägen, bifoga gärna kartor och eventuella ritningar.
  • Hur stort abonnemang du vill ha. 

När du bestämt dig behöver du anlita en behörig installatör. Installatören ser till att samtliga handlingar kommer in till oss i god tid före byggstart.

Västervik Miljö & Energi AB arbetar på uppdrag av Västerviks Kraft Elnät AB. 

Avgifter sätts av Västerviks Kraft Elnät AB. Gällande avgifter och allmänna villkor hittar du i länklistan till höger.

I länklistan finns allmänna villkor för dig som är:

  • privatkund,
  • näringsidkare,
  • högspänningskund.

Ändring i din elinstallation

Vid de flesta typer av ändringar i din elinstallation, till exempel installation av värmepump eller utökning av anläggningen krävs det att en behörig installatör anlitas. Installatören måste i sin tur kontakta oss och inhämta tillstånd, innan vissa typer av arbeten får påbörjas.

Vid servisändringar, exempelvis flyttning av mätare som sitter inomhus, är kravet att mätaren placeras utomhus i ett fasadmätarskåp. 

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)