Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ersättning vid strömavbrott

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är. 

Ingen elnätskund behöver höra av sig med krav om ersättning. Avbrottsersättning betalas ut till berörda privat- och företagskunder genom fakturan.

Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1000 kronor.

Ersättningsnivåer

Avbrottsperiod      Ersättning av årlig nätkostnad i %     Minimibelopp ersättning i kronor

12 - 24 timmar         12,5 %                                                   1 000 kronor

24 - 48 timmar         37,5 %                                                   2 000  kronor

48 - 72 timmar         62,5 %                                                   3 000 kronor

72 - 96 timmar         87,5 %                                                   4 000 kronor

Den maximala ersättningen per avbrott är 300 procent av den årliga nätavgiften.

Undantag från rätten till avbrottsersättning

Det finns några kriterier vilka undantar rätten till avbrottsersättning:

  • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
  • Om du redan var frånkopplad då avbrott inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.
  • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl, eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
  • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande.
  • Ersättning kan komma att reduceras om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.  

Egendomsskador

Kunder som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag. Om skadorna skulle visa sig bero på att vi på Västerviks Kraft Elnät inte levt upp till vårt ansvar kan skadestånd från oss bli aktuellt. Huruvida det kan vara aktuellt bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB