Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gatubelysning, lampor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi äger kommunens offentliga belysning. Belysningen omfattar omkring 11000 ljuspunkter i hela kommunen. 

  • Vägbelysningar utefter större allmänna vägar i kommunen tillhör Trafikverket (f d Vägverket).
  • Viss utomhusbelysning tillhörande fastighetsägare och samfälligheter. Dessa ansvarar då själva för skötseln med hjälp av anlitade entreprenörer.

"Färdigt ljus"

För Västervik Miljö & Energis belysningsanläggningar har avtal tecknats med kommunen om leverans av ”Färdigt ljus”. Det innebär bland annat:

  • Anmälda akuta fel som innebär fara för tredje man åtgärdas direkt.
  • Samtliga ljuspunkter inspekteras minst två gånger per år. Vid dessa tillfällen åtgärdas upptäckta fel.
  • Utbyte av ljuskällor sker enligt leverantörernas rekommendation.
  • Belysningen tänds och släcks med ljuskänsliga reläer eller astronomiskt ur.

Har du frågor om skötseln av den offentliga belysningen inom Västerviks kommun, eller har du upptäckt belysning som inte fungerar, kan du kontakta vår kundservice.

Akuta fel som innebär fara

Har du upptäckt akuta fel, det vill säga fel som innebär fara, vänligen meddela detta till SOS, telefon 0470 – 132 78.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB