Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vi distribuerar elen du köper hem till dig. 

Vi förvaltar, förnyar och underhåller ledningsnätet i delar av Västerviks kommun. Våra kunder finns i Västerviks stad och i delar av omkringliggande landsbygd.

Vi arbetar även mot externa företag med bland annat service och om-, ny- och  tillbyggnad av elanläggningar. Utöver distribution av elkraft bygger och underhåller vi Stadsnät för kommunikation i Västerviks tätort genom fiberoptik.

När elen inte räcker till, vad händer då?

När elen inte räcker till, vad händer då?

2022-12-16

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige, så kallad effektbrist. Då kan manuell frånkoppling bli aktu...

Sidan senast granskad den 16 december 2022
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström