Aktuellt

Vattentornet i Västervik belyst

Vattentornet i Västervik

2018-04-19

Vattentornet i Västervik helrenoveras, inifrån och ut. Vattentornet invigdes 1958 och har under en längre tid varit i behov av renovering. Nu är bygglovet godkänt.  Byggnaden är över 50 år gammal...

Biltvättarhelgen 21-22 april 2018

2018-04-15

Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Det är lätt att tvätta rätt! Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om v...

Parkeringsförbud på Vårdträdsplan och Läroverksplanens parkeringar

2018-04-12

Tisdag den 17/4 städar vi Vårdträdsplans parkering. Torsdag den 19/4 städar vi Läroverksplanens parkering.  Parkeringsförbud råder klockan 06.00-10.00. 

Spolbil

Rengöring och TV-inspektion av avloppsledningar

2018-04-10

På uppdrag av Västervik Miljö & Energi, Affärsområde Vatten kommer företaget PULS AB att utföra renspolning av huvudledningarna på avloppsledningsnätet och dagvattenledningsnätet under april, maj ...

Spolning av vattenledningsnätet i Gamleby, Stångeland, Ullevi, Björnsholm och Lofta

2018-04-06

Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB på uppdrag av Västervik Miljö & Energi att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Gamleby, Stångeland, Ullevi, Björnsholm och Lofta. Arbetet ...

Grävning i gatan

Viktigt att veta om grävning i allmän mark

2018-04-06

En viktig uppdatering har utförts på sidan Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark där en nyhet är att ansökan för Grävtillstånd och TA-plan nu görs digitalt.. En guide för hur det går till ...

vårblommor

Försenade vårblommor

2018-03-22

Normalt sett så placerar vi ut vårblommorna till påsk men på grund av det kylslagna vädret måste vi tyvärr skjuta upp det till vädret tillåter detta. 

Driftinformation och störningar

Driftinformation och störningar

Driftinformation och information om aktuella störningar. Få meddelanden om driftstörningar via SMS. Lägg till eller ta bort telefonnummer.

Nu kan du köpa el lokalt från oss

Elhandel

Vi säljer 100% förnybar el och med oss får du allt på en och samma faktura. Läs mer om att teckna elavtal med oss här!

Anmäl intresse för serviceavtal på fjärrvärme

Serviceavtal

Öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider på återvinningscentralerna

Vi bygger fiber i Västerviks kommun

Stadsnät, Fiber