Vad är ett vård- och omsorgscollege?

Kontakt kring Vård- och omsorgscollege

Kontakt

Mattias Nordqvist

Processledare VO-College Kalmar län

Campus Västervik

mattias.nordqvist@vastervik.se

Telefon: 0490-254310, 0768-362541

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ett Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Syftet är att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Arbetet med VO-College ska leda till:

 • Att vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet.
 • Att arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver.
 • Att de studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.
 • Att utbildningsanordnare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare.
 • Att utbildningsanordnare får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet med kompetenta handledare.
 • Att anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov.

Samarbetspartners

Konceptet med VO-College bygger på samverkan. Några viktiga aktörer i denna samverkan är:

 • Kommuner och landsting.
 • Privata arbetsgivare.
 • Fackförbund.
 • Offentliga och privata utbildningsaktörer.
 • Regionförbund.
 • Högskolor och universitet.
 • Arbetsförmedlingen.

Utbildning på flera nivåer

VO-College omfattar utbildning på flera olika nivåer. Några exempel är:

 • Ungdomsgymnasium.
 • Vuxengymnasium.
 • Yrkeshögskola.
 • Högskola och universitet.

Certifiering 

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Certifieringen sker via den nationella organisationen för Vård- och omsorgscollege.

Du kan läsa mer om VO-College och den nationella organisationen på http://www.vo-college.se/

Kvalitetskriterier

Certifieringen fokuserar på tio kvalitetskriterier. Punkt 6 till 8 gäller enbart för lokala college.

 1. Analys/Mål.
 2. Samverkan.
 3. Infrastruktur för utbildningarna.
 4. Regionalt och lokalt perspektiv.
 5. Hälsoperspektivet.
 6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö.
 7. Lärformer och arbetssätt.
 8. Lärande i arbete.
 9. Kvalitetsarbete/Uppföljning.
 10. Samarbetsavtal och avtal om arbetsplatsförlagt lärande. 

Föreningen Vård- och omsorgscollege

På nationell nivå finns föreningen Vård- och omsorgscollege. Föreningen ansvarar för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. I styrelsen ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och PACTA. Det operativa arbetet sköts av ett kansli.

Regional och lokal samverkan

Med ett Vård- och omsorgscollege arbetar och samarbetar man utifrån regionala och lokala förutsättningar.

Regionalt VO-College

Ett regionalt college kan bildas av minst tre kommuner och ett landsting eller en region. Ett regionalt college ska bland annat att inventera kompetensbehov inom vård och omsorg, göra omvärldsbevakning och skapa samordningsvinster. Det regionala colleget har ansvar för kvalitetsuppföljning av de lokala college som ingår.

Lokalt VO-College

I ett regionalt college ingår flera lokala college. Dessa bygger sin verksamhet kring Vård- och omsorgsprogrammet. Det vanligaste är att det finns ett ungdomsgymnasium och en eller flera vuxenutbildare. Vanligt är också att yrkeshögskoleutbildningar ingår. En eller flera kommuner hör till ett lokalt college.

Sidan senast granskad den 15 mars 2017
Innehållsansvarig: Mattias Nordqvist

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

I Kalmar län certifierades ett regionalt och två lokala Vård- och omsorgscollege 2016.

Kontakt kring Vård- och omsorgscollege

Kontakt

Mattias Nordqvist

Processledare VO-College Kalmar län

Campus Västervik

mattias.nordqvist@vastervik.se

Telefon: 0490-254310, 0768-362541

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)